Lena Mellin: Det handlar om att sälja Jas 39 Gripen

- till nästan vilket pris som helst

NYHETER

Det handlar om att sälja Jas 39 Gripen. Till nästan vilket pris som helst.

Därför ser svenska myndigheter, företag och kanske också den politiska ledningen mellan fingrarna. Även med flagranta regelbrott.

Foto: volvo
Jas 39 Gripen

I juni 1982 gav riksdagen Försvarets materielverk i uppdrag att köpa ett helt nytt stridsflygplan av den nyligen bildade Industrigruppen Jas.

Det stod redan från början klart att det skulle bli en dyr historia. Kostnaden har passerat 100-miljarderstrecket.

För att minska belastningen på statskassan, och därmed på skattebetalarna, har enorma ansträngningar gjorts för att sälja Jas 39 Gripen på export.

Statsminister Göran Persson är en av dem som varit mest aktiv. Han har bland annat besökt Chile och Brasilien vid två olika tillfällen. Men utan att något kontrakt skrivits under. En visit till Ungern gav däremot resultat, landet hyr 14 Jas-plan av staten från nästa år.

Men de nu avslöjade uppgifterna visar att svenska myndigheter är beredda att gå längre än man tidigare trott.

? Två brottslingar, dömda för bokföringsbrott respektive narkotikasmuggling, har anlitats av Försvarets materielverk för att köpa hemlig rysk radarutrustning på illegala vägar.

Syftet förefaller vara att förbättra Jas-planet. På den årliga flygmässan i Paris, och på andra uppvisningar, ska försäljarna kunna uppge hur Jas reagerar på det ryska radarsystemet.

?Företaget Winton group AB har försetts med falska intyg av statliga Inspektionen för strategiska produkter, en myndighet som tidigare hette krigsmaterielinspektionen.

I ansökan om intyget ber Robert Winton att ärendet ska hemligstämplas ”för att inte skada den egentliga verksamheten”.

När Aftonbladet bad företrädare för försvarsledningen, Industrigruppen Jas och försvarsdepartementet kommentera uppgifterna var tystnaden i det närmaste total. Inte heller partiledarna var särskilt talföra.

Det är inte konstigt. När det gäller Jas är kompisskapet mellan försvaret, den politiska ledningen och näringslivet påfallande hjärtligt. Förre försvarsministern Thage G Peterson kallade det för ”det militärindustriella komplexet”.

? I Saabs koncernledning ingår Jan Nygren, tidigare statssekreterare på försvarsdepartementet och statsråd i statsministerns kansli mellan 1994 och 1996. Han har titeln ”group senior vice president”

? Jas-tillverkaren Saab ägs av Investor, familjen Wallenbergs maktbolag, och British Aerospace.

Så sent som i somras besökte familjeöverhuvudet Peter Wallenberg Brasilien när Jas visade upp för landets myndigheter. Investors vd Marcus Wallenberg ingår i Saabs styrelse.

? Försvarets materielverk, en statlig förvaltning, är Saabs absolut största kund. Förbindelserna mellan dem kan liknas vid en spindelväv.

Svenska staten har beställt sammanlagt 204 Jas-plan., De sista ska levereras under 2007.

I den halv- eller helhemliga värld som försvaret rör sig i finns många oskrivna regler. En av dem är att sälja Jas till nästan vilket pris som helst. Därför beter sig statliga myndigheter som i en dålig spionroman från kalla kriget.

Jasaffärer

Läs också:

Lena Mellin