Försvunnen fiskebåt funnen förlist

Låg på 76 meters djup – en besättningsman hittad död

NYHETER

Den förliste fiskebåten Drott med två man ombord hittades sent på onsdagskvällen på 76 meters djup utanför Karlsöarna.

På botten 35 meter från båten hittades också kroppen från en av fiskarna ombord.

Den andre mannen är ännu inte funnen.

Det var marinens ubåtsbärgningsfartyg Belos som efter fem dygns aktiv sökning under två veckor fann båten.

- Vi hade bara ett par timmar kvar av vårt sökande när vi fick ett intressant eko. Då gick vi ned med en obemannad farkost (den så kallade sjöugglan). Där på 76 meters djup stod Drott, rakt upp och ned på kölen, berättar fartygschefen, kommendörkapten Fredrik Hallström, för TT.

Men sjöugglan fastnade i det man förmodar var ett av Drotts egna fiskenät. Farkosten fick tas upp för reparation innan den kunde sänkas ned igen. Nu fjärrstyrdes sjöugglan på lovartsidan eftersom nätet stod på läsidan.

- Då kunde vi komma fram till Drott. Ett fönster i styrhytten var krossat och dörren till hytten hängde lite på tre kvart på ett gångjärn. I övrigt såg hon helt intakt ut. Vi såg ingen ombord på Drott, säger Hallström.

Nedisning

Det har spekulerats kring vad Drott kan ha råkat ut för. En teori har varit snabb nedisning, en annan att fartyget kolliderat med något.

- Det har i alla fall inte varit någon kollision, och jag kan mycket väl föreställa mig att det rör sig om nedisning och att båten tryckts ned, säger Hallström.

Skadorna på fiskebåten tyder på det.

När Belos skulle gå därifrån fick man ett eko på en sonar som sjöugglan är utrustad med.

- När vi undersökte detta hittade vi en kropp som låg ungefär 35 meter från Drott.

Efter kontakt med polisen på Gotland bärgades kroppen. Med sjöugglans gripklo fästes en tamp runt kroppen och den kunde tas ombord på Belos.

Vrakfynd

Natten till torsdagen kunde inte ytterligare eftersökningar göras efter den andra kroppen.

Drott, som var från Klintehamn på Gotland, låg cirka fem distansminuter sydväst om Karlsöarna.

Belos sökte i ett område som bedömdes som trolig förlisningsplats med tanke på de vrakfynd från båten som gjorts, i kombination med beräkning av strömmar. Detta indikerade dock fel område vid förra veckans sökande. Efter kontakt med fiskekamrater till de förolyckade fiskarna började man söka på den plats där Drott brukade sätta sina garn.

Där hittades båten.

De två männen gick ut med Drott på lördagsmorgonen den 11 januari. Det rådde besvärligt väder med grov sjö och med vindar på upp till 20 meter i sekunden.

Bertil Åkesson/TT