Storm mot spioneriet

Riksdagspolitiker: Återlämna den stulna radarn till ryssarna

NYHETER

Aftonbladets avslöjande om svenskt industrispionage i Ryssland utreds nu av regeringen.

I går tog försvarsminister Leni Björklund kontakt med Försvarets materielverk och begärde en redogörelse.

Biträdande finansminister Gunnar Lund vill ha en rapport från Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Foto: jonas bilberg
förbereder KU-anmälan Under riksdagens frågestund i går riktade miljöpartiets Lars Ångström, mot bakgrund av Aftonbladets avslöjanden, hård kritik mot Försvarets materielverk och Inspektionen för strategiska produkter. Ångström vill veta varför Sverige samarbetat med rysk maffia.

Statsminister Göran Persson sa i onsdags att Aftonbladets avslöjande om svenskt industrispionage är av så allvarlig karaktär att det måste utredas ordentligt.

Möte med ministern

Den första åtgärden blev att ledningen för Försvarets materielverk, FMV, kallades till ett möte med Leni Björklund.

ISP ligger inom statsrådet Gunnar Lunds ansvarsområde.

– Jag har mycket svårt att föreställa mig att ISP har utfärdat falska intyg. Men jag kommer att be chefen för ISP att lämna en redogörelse för vad som har hänt.

Statsminister Göran Persson säger att han håller sig informerad om vad som kommer fram.

Under riksdagens frågestund i går riktade Lars Ångström (mp) hård kritik mot FMV och ISP. Ångström krävde ett svar på varför Sverige har samarbetat med ryska maffian.

Gunnar Lunds replik:

– Självklart ska inte Sverige samarbeta med rysk maffia. Men det finns inget som tyder på att Sverige som nation har gjort det.

Ångström missnöjd

– Vi utgår från att FMV följer svensk lag. Det kan ha ägt rum oegentligheter och till och med brott i samband med den här affären, men det är i så fall polisen och åklagarmyndigheten som får undersöka det, säger Gunnar Lund.

Efteråt var Lars Ångström missnöjd.

– Det handlar om att FMV har gjort en beställning av stöldgods. Det enda rimliga är att Sverige lämnar tillbaka stöldgodset till Ryssland, säger han.

– Nästa vecka lämnar jag in en anmälan till konstitutionsutskottet. Jag vill veta i vilken omfattning regeringen känt till att olika myndigheter haft kontakter med den ryska maffian.

Partiledarna ställer sig bakom kravet på att det görs en ordentlig undersökning.

– Det här är allvarligt och jag förutsätter att det noga undersöks. Försvaret får inte understödja brottslig verksamhet, säger moderatledaren Bo Lundgren.

Alf Svensson (kd) kräver alla kort på bordet och att sekretessen hävs så att de anklagade kan förklara sig.

– Om FMV godkänt köp av stöldgods är det inte rimligt att ledningen för myndigheten sitter orubbat kvar, säger Lars Ohly (v).

Det finns ett starkt stöd i riksdagens försvarsutskott för att skicka tillbaka stulna radardelar till Ryssland. Det visar Aftonbladets rundringning.

”Rimligt återlämna”

– Är det stulet är det klart man ska lämna det tillbaka, säger utskottets ordförande Eskil Erlandsson (c).

Vice ordförande Tone Tingsgård (s) instämmer.

– Det låter ganska rimligt att lämna tillbaka delarna, säger hon.

Aftonbladet har i en serie artiklar avslöjat hur Sverige bedriver avancerat industrispionage i Ryssland. Försvarets materielverk, FMV, gav uppdraget till brottslingar, och Inspektionen för strategiska produkter, ISP, hjälpte dem genom att skriva falska intyg. För vår reporter Per-Ola Ohlsson och frilansjournalisten Per Lindelöw berättar de svenska agenterna om sin verksamhet.

Andreas Harne, Per-Ola Ohlsson