”Klantigt, Sverige”

Forskaren Wilhelm Agrell kritisk

NYHETER

LUND

Wilhelm Agrell kritiserar försvarets agerande.

Han anser att operationen att skaffa den ryska radarn aldrig skulle ha satts i gång.

Freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell tycker att operationen att skaffa ”icke exportversionen” av ett ryskt radarsystem kännetecknas av klantighet och omodernt tänkande.

Valde fel personer

– Det här är fortfarande kalla krigets underrättelseverksamhet, fast på 90-talet när det säkerhetspolitiska läget förändrats.

– Ingen har satt fingret på den avgörande punkten. Var det så viktigt för rikets säkerhet att skaffa radarn att det var värt riskerna?

Det andra misstaget var enligt Agrell att Förvarets materielverk valde fel personer för uppdraget. Han har svårt att tänka sig att Claes Ebbe Alwén godkänts om man känt till att han ägnade sig åt ekonomisk brottslighet.

– Och jag tror inte att dåvarande överbefälhavaren Owe Wiktorin skulle ha gett klartecken om han känt till att det handlade om köp av stöldgods.

Mest förvånande är enligt Wilhelm Agrell det

falska tillståndet att tillverka krigsmateriel som utfärdades av ISP.

”Fullständigt absurt”

Tillståndet gav Roberth Winton rätt att tillverka krigsfartyg och stridsplan i en vanlig enrumslägenhet.

– Det är fullständigt absurt. Om det ska tas för ett äkta papper måste den som utfärdat det anses vara mindre vetande.

Wilhelm Agrell tycker att ansvariga myndigheters strategi är grovhuggen:

– Man hänvisar till nationens intresse och försöker tysta ner det.

Per-Ola Ohlsson, Per Lindelöw