Polischefen: De är erfarna killar

NYHETER

De skadade polismännen har lång erfarenhet av arbete på fältet.

- Det är lugna och rutinerade killar, säger kommissarie Leif Johansson, chef för Norrmalmspolisen.

I natt fanns polismännens familjer vid deras sida på Karolinska sjukhuset.

Kriminalinspektörerna är 56 och 51 år gamla och har många tjänsteår bakom sig vid Stockholmspolisen.

- De är mycket erfarna och vana att träffa den här typen av människor, säger kommissarie Leif Johansson, chef för Norrmalmspolisen.

Som männens högste operative chef känner han dem mycket väl och beskriver dem som lugna och försiktiga.

I natt ansvarade kommissarie Leif Johansson för att männens anhöriga snabbt blev informerade.

- De är väl omhändertagna och är hos de skadade männen på sjukhus.

Båda är handplockade

Den 51-årige skadade kriminalinspektören bor i Enköping med sin hustru och parets två döttrar.

Hans 56-årige kollega bor med sin sambo i centrala Stockholm.

Männen arbetar vid Handräckningsgruppen vid Norrmalmspolisen som består av 14 handplockade kriminalpoliser.

Gruppen kallas in för att till exempel hämta och transportera psykiskt sjuka som ska få tvångsvård, barn som ska omhändertas eller fångar som rymt och ska tillbaka till fängelset.

- Det ligger i jobbets natur att det är farligt. Hotet om våld finns hela tiden där och det är vi naturligtvis medvetna om, säger kommissarie Leif Johansson.

Finns en färdig plan

Hos polisen finns en färdig plan för hur den här typen av händelser ska hanteras.

Direkt efter knivdramat inledde polisen krishantering med polismän som varit med vid brottsplatsen eller är nära kollegor med de skadade.

- En patrull som drabbas är ju inte ensam. Det är traumatiskt för alla inblandade, säger kommissarie Leif Johansson.

- De som kommer till en sådan här brottsplats får ju vara med om en mycket dramatisk upplevelse. Därför är det viktigt med en debriefing.

Thomas Gustafsson, Camilla Norström