Dokumenten visar att Winton jobbade åt FMV

NYHETER

MALMÖ

Försvarets materielverk FMV förnekar att inbrottet på Exicos kontor skedde på deras uppdrag.

Men Aftonbladet kan i dag avslöja dokumentet där agenten Roberth Winton blir ombedd av FMV att inventera företagets handlingar.

Roberth Winton, 32, var säkerhetschef på Exico, företaget som skaffade den hemliga ryska radarn till FMV.

De svenska agenterna i täckföretaget Exico AB hade uppdraget att skaffa "icke exportversionen" av en rysk flygradar åt försvaret.

Exicos ägare Claes Ebbe Alwén levererade redan 1995 radarn till FMV. Därefter fortsatte han och Roberth Winton leverera reservdelar och dataprogram till radarn fram till våren 2001.

Polisen gav klartecken

Men samma sommar blev det en schism mellan agenterna. Alwén bytte låskolvar till företagets lokaler för att stänga Winton ute.

Den 15 augusti 2001 bröt Roberth Winton sig in på Exicos kontor i Malmö med hjälp av låssmed. Han hade först ringt polisen och Securitas i Linköping, som svarade för Exicos yttre skydd, och fått klartecken.

Det fanns ingen anledning att betvivla hans uppgifter eftersom han vid tiden för inbrottet var Exicos säkerhetschef.

Ägaren en säkerhetsrisk

Roberth Winton har hela tiden hävdat att inbrottet skedde på uppdrag av FMV. Anledningen var att FMV börjat betrakta Exicos ägare Claes Ebbe Alwén som en säkerhetsrisk.

- Moroten jag fick för att gå bakom ryggen på Alwén var att jag skulle få ta över hans verksamhet i Ryssland, säger Roberth Winton.

Efter inbrottet lämnade Roberth Winton de hemliga handlingarna till Säpo i Malmö, som skickade dem till FMV. Aftonbladet har tagit del av det kvitto som Säpo gav Roberth Winton.

FMV bekräftar att de har tagit emot handlingarna, men hävdar att Roberth Winton handlade helt på eget initiativ.

I ett pressmeddelande så sent som i går förnekas att Winton jobbade åt FMV:

"FMV har inte haft någon affärsmässig relation till Roberth Winton eller något av hans företag", skriver försvarsdepartementet.

Men inför ett besök av FMV:s säkerhetsavdelning den 25 juni 2001 ombeds Exico att "förbereda kommande inspektion genom att inventera och kontrollera befintligheten av handlingar".

Allt är hemligstämplat

Brevet var ställt till säkerhetschefen i Exico som var just Roberth Winton.

Det finns enligt FMV inga minnesanteckningar från mötet och övriga handlingar som gäller inspektionen är hemligstämplade.

Den 3 december 2001 skickar Roberth Wintons företag Telum Export en faktura till FMV där han bland annat begär arvode för 18 timmars inventering av handlingar.

- Jag har fortfarande inte fått betalt av FMV, säger han.

Enligt FMV gällde mötet den 25 juni en rutinmässig inspektion och inventeringen av handlingar ingick i avtalet med Exico.

- Det har inget samband med inbrottet och det var aldrig frågan om att säkra hemliga handlingar, säger FMV:s informationschef Ulf Lindström.

Märkliga brev

Aftonbladets genomgång av FMV:s affärer med Exico visar att det tidigt fanns märkliga omständigheter.

I ett telefax till Claes Ebbe Alwén, som saknar datum, men sannolikt är skickat 16 juni 1996, skriver Arne Präckel på FMV:

"Jag beklagar det inträffade men mina händer är bundna av lagar och avtal och det är också i detta sammanhang av yttersta vikt att våra beställningar är korrekta".

Arne Präckel vill i dag inte kommentera varför han skrev så utan hänvisar till informationschefen Ulf Lindström.

- Det handlar om en dialog om en pågående upphandling. Präckel talar om för Alwén att vi har ett regelverk vi måste följa, säger han.

Per-Ola Ohlsson