Beslut om ett åtal kan komma nästa vecka

NYHETER

Chefsåklagare Gertrud Holm räknar med att redan nästa vecka besluta om det ska bli någon brottsutredning mot Gudrun Schyman.

- Jag har ringt skattemyndigheten och begärt in alla handlingar.

När chefen på Ekobrottsmyndigheten i Malmö, Gösta Ivarsson, i torsdags läste om Gudrun Schymans skatteaffärer agerade han direkt.

Misstanke finns

-Omfattningen är sådan att det kan finnas misstanke om brott, förklarade han.

Chefsåklagare Gertrud Holm på samma myndighet fick uppdraget att titta närmare på Schymans deklaration. I går begärde hon därför in alla handlingar från skattekontoret i Simrishamn.

-Beslutet har ju funnits tillgängligt, konstaterar hon. Men jag vill ha in hela underlaget, bland annat skriftväxlingen mellan skattemyndigheten och Gudrun Schyman.

Mer kan granskas

- Jag räknar med att fatta mitt beslut redan i nästa vecka.

I det här läget är det Gudrun Schymans senaste deklaration som ska granskas av Ekobrottsmyndigheten. Men även hennes tidigare deklarationer kan bli föremål för granskning.

Pelle Tagesson, Elisabeth Lindham