”Vi har mycket att lära av flyget”

NYHETER

GÖTEBORG

Olycksbussen är en av få bussar i Sverige som är utrustad med säkerhetsbälten.

Trots det kastades flera passagerare ut ur bussen.

– Det är svårt att få folk att använda bältena, säger Anders Lundström, affärsområdeschef på Connex.

Bussen som körde av vägen mellan Fagersta och Ängelsberg hade säkerhetsbälten på samtliga platser, uppger bussens ägare Connex.

”Hade gjort skillnad”

Om alla passagerare använt bälte hade sannolikt ingen kastats ut ur bussen när den välte.

– Vältning är ett typfall på när säkerhetsbälten gör skillnad och räddar liv, säger Claes Tingvall säkerhetsdirektör vid Vägverket.

Säkerheten på landets bussar har debatterats flitigt de senaste åren. Men att få folk att använda säkerhetsbälte i bussar har visat sig vara svårt.

Kommer i nya bussar

– Det är ett informationsproblem, ungefär som med cykelhjälmar. Folk vet att det är bra, men använder det inte, säger Anders Lundström.

På långfärdsbussarna efter Norrlandskusten brukar chauffören uppmana passagerarna att använda säkerhetsbälte – ungefär som en pilot gör inför en flygning.

– Där har vi sett att påminnelserna ger effekt, säger Anders Lundström.

I ett lagförslag som nyligen varit ute på remiss föreslås att alla nya landsvägsbussar ska ha bälten från och med den 1 januari 2004.

Eftersom förslaget endast omfattar nya bussar kommer det ta många år innan samtliga landsvägsbussar verkligen har bälten.

Lär av flyget

Vägverkets säkerhetsdirektör Claes Tingvall menar att vägtrafiken generellt har mycket att lära av exempelvis flyget.

– På flyget är det självklart att använda bälten eller ställa in en flygning om det är dåligt väder. Det händer ytterst sällan att en bussresa ställs in på grund av dåligt väglag, säger han.

Jens Kärrman