Svenskt fartyg i kollision

NYHETER

GÖTEBORG

Det svenska rorofartyget Seawheel Rhine kolliderade med ett nederländskt fartyg i Engelska kanalen mellan Storbritannien och Nederländerna på lördagen. Ingen människa skadades men det nederländska fartyget sjönk.

Fartyget, Assi Eurolink, hade fått ett stort hål i sidan.

- Besättningen på 16 personer togs ombord på Seawheel Rhine, säger Peter Verburg på den nederländska sjöräddningen till TT.

Även Seawheel Rhine skadades, i bogen, men kunde fortsätta för egen maskin mot Hamburg.

Orsaken till kollisionen som inträffade vid åttatiden på lördagsmorgonen är okänd.

- Polisen kommer att undersöka detta, säger Peter Verburg.

Båda fartygen är rorofartyg. Seawheel Rhine är på 7 300 dödviktston (dwt) och har last ombord, medan det nederländska fartyget, som är på cirka 9 000 dwt, var olastat.

Enligt Peter Verburg var det nederländska fartyget på väg från Storbritannien till Sverige.

Även Seawheel Rhine kom från Storbritannien och skulle gå till Hamburg.

TT