Spanska sjukan II - snart i Sverige

NYHETER

GÖTEBORG

Forskarna tror att en influensaepidemi lika allvarlig som spanska sjukan kan drabba världen inom några år.

I Sverige räknar Socialstyrelsen med 3,5 miljoner sjuka och 20 000 döda.

Mitt under brinnande krig, 1918, slog spanska sjukan till. 30 miljoner människor dog världen över av farsoten som var en allvarligare form av influensa, en så kallad pandemi.

Om några år väntas en lika allvarlig pandemi slå till. Försvarets forskningsanstalt skriver i en rapport att en ny influensapandemi motsvarande spanska sjukan inte är osannolik.

För att möta hotet ska Socialstyrelsen ha en beredskapsplan färdig till sommaren, skriver Göteborgsposten.

3,5 miljoner sjuka

Det scenario man utgår ifrån innebär att 3,5 miljoner svenskar kommer att insjukna. 20 000 av dem kommer att dö.

3,5 miljoner svenskar i sjuksängen kommer innebära enorma påfrestningar på vården och samhället i stort.

- Vi utgår från ett värsta scenario. Det kommer att bli besvärligt, men med planering kan det gå att lindra effekterna, säger Peet Tüll, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet till GP.

Ett pandemivirus bildas när en gris smittas av två influensavirus samtidigt, ett från människor och ett från änder. Även Asiaten 1957 och Hongkong 1968 var pandemier.

Jens Kärrman