Borgarna: Det var väntat

NYHETER

Alf Svensson,

kristdemokraterna:

– Det fanns ingen annan väg ut ur den här situationen, som Schyman sa, än bakvägen. Enligt mitt sätt att se hade hon inte kunnat försvara detta. Man kan inte komma ifrån att bakgrundsbiten vid ett otal tillfällen skulle ha blivit den här härvan.

– Jag vet inte vem som kan förstå varför det blivit som det blivit. Jag kan det inte. Sen reagerade jag på att Schyman sa ”jag är inte en person som man avsätter”. Men man är inte så stor som politiker att man inte kan bli avsatt.

– Vi har haft debatter så att dammet rykt, men det är viktigt att hålla isär saker. Schyman är en mycket skicklig kommunikatör, en charmfull person med social talang. Och det är ingen tvekan om att Nej-sidan i EMU-folkomröstningen nu tappar ett riksbekant och synnerligen skickligt namn.

Maud Olofsson,

centerpartiet:

– Hon har fattat det beslut hon måste fatta. Hon kunde inte sitta kvar, inte när hon inte hade medlemmarnas stöd fullt ut. Med Gudrun är det också så att hon fört en annnan politik och sagt andra saker än vad hennes parti står för.

– Hennes starka retoriska förmåga har gjort att hon kunnant tkommunicera med väljarna. Men vad har hon tagit ansvar för? Vänsterpartiet har ju varit två saker, en marknadsföringsdel och en politisk del. Och hon har tillhört marknadsföringsdelen. Det går inte att ha det så.

– Det har varit mycket prat och liten verkstad från Gudrun Schymans sida. Det är djupa diken mellan det hon säger och det hon gör. Men sen ska man komma ihåg att hon åstadkommit mycket genom debatter och diskussioner, inte minst när det gäller jämställdhet.

Bo Lundgren, moderaterna:

– Det är tre moment i det här. För det första var det väntat. Det är nästan en omöjlighet, vilket parti man än företräder, att sitta kvar i ett sånt här läge. För det andra är det en personlig tragedi för Gudrun Schyman, vilket är djupt beklagligt. Även om man är politisk motståndare så kan man ha känsla för det. Och det tredje, även om vi är politiska motståndare, så kommer jag att sakna debatterna med Gudrun. Vi hade några feministdebatter som var ganska bra och upplysande, rätt friska.

– Jag kommer att sakna henne på det viset. Men min kärlek till vänsterpartiet är inte så stor.

– Jag tror inte att det här kommer att påverka Nej-sidan inför folkomröstningen om EMU. Människor kommer i mindre utsträckning att bry sig om personligheterna. Det är mera en fråga om vad tycker jag egentligen i sakfrågan. Hur det påverkar regeringssamarbetet kan jag inte bedöma, men det är möjligt.

Lars Leijonborg, folkpartiet:

– Det blev ofrånkomligt. Jag tror inte att Gudrun kunnat fortsätta. Det var så många som kände att det här var ett svek. Klyftan mellan ord och handling blev för stor. Jag känner djupt med Gudrun Schyman. Jag har just beställt en blomsterbukett där jag uttrycker min djupa medkänsla med henne. Hon har ju betytt så oerhört mycket för sitt parti.

– Gudrun har varit mycket skicklig och vi har haft mycket med varann att göra, ett stort antal debatter om feminism och euron och annat. Då fick man alltid lägga på ett kol extra. Hon är en mycket skicklig debattör.

– Jag tror vänsterpartiet står inför ett svårt vägväl nu. Gudrun personifierar ju uppbrottet från kommunismen. Om det blir ett återtåg, så tror jag att partiet får svåra problem.

Leif-Åke Josefsson

ARTIKELN HANDLAR OM