Magnifikt avsked

NYHETER

Med Gudrun Schymans avgång hamnar vänsterpartiet i en akut ledarkris.

Vice ordföranden Johan Lönnroth vill inte ta över. En tillfällig ledning utses om två veckor.

Gudrun Schymans avskedsföreställning i riksdagens förstakammarsal i morse var magnifik.

– Jag är inte en person som man avsätter. Jag fattar mina egna beslut, slog hon fast. Det var en drottning som talade.

Gudrun Schymans avgång är ett stort bakslag för vänsterpartiet. Hon är efterkrigstidens mest framgångsrika vänsterledare.

Svårslaget rekord

I valet 1998 röstade mer än var åttonde väljare på Schymans parti, ett svårslaget rekord. Valet i höstas blev däremot en besvikelse, var tredje väljare försvann och partiet fick ”bara” åtta procent i riksdagshuset. Men det var ändå dubbelt så många som då ”kamrat fyra procent” räddade partiet i val efter val.

Gudrun Schyman hade planerat att avgå vid nästa ordinarie partikongress som hålls i slutet av februari nästa år. Att hon nu lämnar ett år tidigare än planerat medför att vänsterpartiet kastas ut i en akut ledarkris.

Vice ordföranden Johan Lönnroth, nyss fyllda 65, är inte beredd att ens tillfälligt ta över som ordförande. Det innebär att partiet för närvarande inte har någon ordförande överhuvud taget.

En valkommitté har nu två veckor på sig att vaska fram två namn som tillfälligt ska leda partiet till kongressen nästa år. En förste vice och en andre vice ordförande utses den 7 februari.

Denna tillfälliga ledning, där andre vice ordföranden kan bli Johan Lönnroth, ska styra vänsterpartiet i ett helt år. Det är lösning som kommer att visa sig bli mycket olycklig för vänsterpartiet.

För det första brukar tillfälliga lösningar leda till förödande maktkamper. När en fungerande ledning saknas ges utrymme för olika fraktioner kapa åt sig mer utrymme än de hade tidigare.

För det andra kommer ett tillfälligt ledarskap att ratta partiet under folkomröstningen om EMU i höst. Vänsterpartiet har inte bara förlorat sitt starkaste kort – Gudrun Schyman. Utan kommer också att företrädas av tillfälligt ditsatta personer vars auktoritet kan ifrågasättas. Nejsidan är alltså kraftigt försvagad.

För det tredje ska partiet skriva ett nytt partiprogram som antas vid nästa kongress. Detta viktiga arbete kommer att försvåras av revir- och ledarstrider i höst.

Påverkar samarbetet

Att vänsterpartiet väljer denna dåliga lösning beror delvis på stadgarna. En extrakongress, där en ordinarie partiledare skulle kunna utses, måste inkallas med minst tre månaders varsel. Det innebär att den inte skulle kunna äga rum förrän i maj. Det anser partiledningen är alltför tätt inpå folkomröstningen.

På sikt kommer Gudrun Schymans avgång även att påverka samarbetet med socialdemokraterna och miljöpartiet. Hon har vridit sitt parti mot mitten, gjort sitt parti rumsrent och gett det inflytande.

En ny ledning kommer med stor sannolikhet att vara mer vänsterinriktad. Det kan betyda att intresset för ett fortsatt regeringssamarbete minskar inför den utvärdering som ska göras nästa år.

Gudrun Schymans avgång var nödvändig. Men den är olycklig för vänsterpartiet.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM