Militärexpert: USA planerar att tillgripa kärnvapen i Irak

Vita huset bekräftade planerna

NYHETER

WASHINGTON.Om det blir krig i Irak överväger USA att sätta in kärnvapen mot mål som inte kan nås med konventionella vapen, hävdade den fristående amerikanske försvarsexperten William Arkin på söndagen i en artikel i Los Angeles Times.

 Vita huset stabschef Andrew Card bekräftade att kärnvapen inte är uteslutna.

  Enligt Arkin, som åberopar flera källor, har planerna arbetats fram i bland annat det amerikanska strategiska högkvarteret i Omaha, Nebraska, i Pentagon och i ett hemligt center i Pennsylvania som vicepresident Dick Cheney använder vid terrorlarm.

  President George W Bushs stabschef sade till tv-bolaget NBC att Washington inte utesluter bruk av kärnvapen mot Irak om dess ledning sätter in massförstörelsevapen mot USA och dess allierade. Card uttalade sig i tv-programmet Meet the Press efter att ha fått frågan om USA kommer att tillgripa kärnvapen i händelse av konflikt med Irak.

"Alla tänkbara medel"

  - Skulle Saddam Hussein ha några tankar på att använda massförstörelsevapen så bör han veta att USA kommer att svara med alla tänkbara medel, sade stabschefen varnande.

  Tidigare på söndagen hade en amerikansk regeringsföreträdare som ville vara anonym sagt att han inte kunde bekräfta uppgifterna i Arkins artikel. Han tillade dock att "USA under alla omständigheter förbehåller sig rätten att försvara sig själv och sina allierade med de medel som krävs".

  Försvarsdepartementets talesman major Ted Wadsworth sade att frågan om kärnvapeninsatser är "något politiker måste diskutera".

Sänkt tröskel

  Washington har redan varnande framhållit för Bagdadregeringen att varje försök från deras sida att dölja massförstörelsevapen kommer att få synnerligen allvarliga konsekvenser, vilket skulle kunna vara en diplomatisk omskrivning för ett kärnvapenanfall.

  I sin artikel i Los Angeles Times påpekar Arkin att kärnvapen alltid funnits med i arsenalen när krigsplanerare diskuterar.

  "Men Bushregeringens beslut att aktivt planera för en eventuell användning av sådana vapen, i synnerhet så kallade bunkerbomber, mot Irak i förebyggande syfte innebär att kärnvapentröskeln sänkts avsevärt", skriver han.

USA kan slå till först

  Försvarsminister Donald Rumsfeld uppges i november 2001 ha skrivit under ett hemligt dokument som öppnar möjligheten att använda kärnvapen mot mål som inte kan slås ut med konventionella vapen. I dokumentet nämndes länder som Irak, Iran, Nordkorea, Libyen och Syrien som möjliga mål.

  Enligt Arkin uppmanas i samma dokument militären att utarbeta planer på angrepp mot utländska anläggningar där massförstörelsevapen finns eller tillverkas. Planerna ska omfatta en amerikansk attack även om den tänkta fienden inte varit först med att använda sådana vapen.

  William Arkin var tidigare underrättelseanalytiker inom det amerikanska försvaret. Han är inte längre knuten till det militära etablissemanget men är känd för sina goda förbindelser med försvarshögkvarteret Pentagon och för sin stora kunskap om militära frågor.

TT-AFP