Regeringen backar om torskfiskestopp

NYHETER

STOCKHOLM. Det blir inget svenskt torskfiskestopp.

Regeringen backade direkt efter att EU-kommissionen sagt nej till förslaget på måndagen.

Grunden för EU-kommissionens nej är att svenska yrkesfiskare inte kan hindras från att ta upp sina tilldelade kvoter i andra EU-länders vatten. Samtidigt gäller också att utländska EU-fiskare inte kan hindras från att fiska sina kvoter ur svenska vatten.

Kvar skulle bli ett torskstopp på nationellt vatten inom gränsen på tolv sjömil. EU:s slutsats är att ett sådant marginellt torskstopp inte skulle ha någon betydelse för torskbeståndet.

-Det är beklagligt, sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist efter beskedet från Bryssel.

Ingen överraskning

Beskedet kom inte som en överraskning för regeringen, som redan har diskuterat situationen med samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet. De har enats om att nu ta fram alternativa åtgärder för att begränsa torskfisket. Det kan enligt Nykvist handla om särskilda krav på fiskeredskap, eller att bara tillåta fiske ett visst antal dagar i veckan.

Även sådana åtgärder måste sannolikt godkännas av EU-kommissionen.

Fiskare oroades i onödan

Fiskerinäringen kritiserade på måndagen regeringen för att i ett tidigt skede ha gått ut och talat om torskfiskestopp och oroat människor i onödan. Fiskeriföretag på sydkusten har redan varslat anställda.

Nykvist beklagar om yrkesfiskare har fått lida på grund av att de räknat med att drabbas av ett fiskestopp.

Regeringen visste att det skulle vara svårt, men inte omöjligt, att få igenom ett torskstopp och Nykvist påpekar att EU:s fiskerikommissionär Franz Fischler vid sitt besök i Sverige i höstas inte hade några invändningar.

Mp beklagar beslutet

Det är något som även miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand upprört påpekar. Hon beskriver kommissionens beslut som ''bedrövligt''.

-Det innebär att alla länder har exploateringsplikt och inte har rätt att använda resurserna på det sätt som är långsiktigt rätt, sade hon.

Även Wetterstrand markerar att alternativa åtgärder nu måste till för att stärka torskbestånden.

Vänsterpartiet, som också ställt sig bakom ett stopp, tycker inte att det finns någon rim och reson i EU-kommissionens beslut.

-Man säger att fisket är i kris men säger samtidigt att man inte får göra något åt det, sade Kjell-Erik Karlssons (v).

Jubel bland fiskare

Inom fiskerinäringen möttes måndagens besked med jubel.

-Har regeringen också backat nu? Jag bli så glad! utropade Jan-Erik Holmberg på bred blekingska och skrattade gott när TT meddelade honom att regeringen släppt kravet på ett torskstopp.

Holmberg är ordförande för Sydkustfiskarna som organiserar yrkesfiskarna i Blekinge, varav 86 procent fiskar torsk.

-Förnuftet har segrat. Detta har varit en fruktansvärd pärs för yrkesfisket. Det fanns äktenskap som höll på att spricka på grund av detta. Fiskarna har inte vetat hur de skulle göra, säger Jan-Erik Holmberg.

Alternativa åtgärder diskuteras

Holmberg är beredd att ta jordbruksminister Nykvist i handen och tillsammans med henne införa alternativa åtgärder för att skydda torsken.

Han vill bland annat att ingen torsk under 40 centimeter ska få tas i land. I dag är maskstorleken på torsknäten 38 centimeter. Därtill vill han ha bättre koll på svartfisket och fortsatt sommarfiskestopp under tre månader.

Peter Wallberg/TT