Efter Blix tal: kriget är nära

Svensken gav Bush nya argument för att gå till anfall mot Irak

NYHETER

George W Bush måste ha gnuggat händerna av förtjusning.

Svensken Hans Blix serverade presidenten argumenten han behöver för krig.

Bara en sak fattades i Blix rapport: handfasta bevis.

Kriget ryckte ändå ett stort steg närmare.

gör sig redo I går fortsatte de amerikanska soldaterna träna ökenkrig i norra Kuwait, inte alltför långt från gränsen till Saddam Husseins Irak.

Sakligt och på distinkt engelska klädde Blix av Irak. Mer obönhörligt än väntat.

Saddam fick visserligen klappar på axeln för att han skenbart samarbetat rätt bra, men när de kom till de avgörande punkterna var Blix obeveklig.

Irak har inte ansträngt sig för att räta ut frågetecknen kring hur de har förstört VX-gas, mjältbrand och andra massförstörelsevapen före 1998. Allvarliga luckor återstår.

Irak hindrar FN från att använda övervakning från luften.

Irak lämnar inte ut namn på alla forskare som sysslat med vapenproduktion. Forskarna vägrar tala i enrum med inspektörerna.

Gömmer dokumenten

Indirekt anklagade Blix irakierna för att gömma hemliga dokument hemma hos forskare i hopp om att inspektörerna då inte ska hitta dem.

Inbäddat i Blix knastertorra stämma skymtade frustration över irakiernas uppträdande.

- Irak verkar ännu inte genuint ha accepterat omvärldens krav att de ska avrusta, sa Blix.

Tydligare än så kunde han inte ha markerat att irakierna fortsätter strula och fuska.

Sånt är "mumma" för USA. FN-resolutionen från i höstas hotade i praktiken Irak med krig om de inte självmant la alla kort på bordet. Det sägs inte uttryckligen att det krävs bevis för att Irak verkligen har massförstörelsevapen för att krig ska kunna inledas.

Vädjar inte om mer tid

Även om det är precis vad många länder kräver för att signera en Irak-attack.

Hur skulle det se ut om FN startade krig men inga massförstörelsevapen hittades i slutändan?

Blix förvånade genom att inte uttryckligen vädja om mer tid för inspektörerna. Mellan raderna var det som om Blix inte heller tror att det går att avväpna Saddam utan våld.

Jag har svårt att tänka mig att Bush kunde ha önskat sig mer av Blix rapport. USA har nu svart på vitt från vapeninspektörerna att Irak bryter mot FN-resolutionen från i höstas.

Om brotten räcker för att rättfärdiga ett krig är en tolkningsfråga. Där vet vi redan vad USA tycker.

Bush kommer nu för syns skull att gå med på att ge inspektörerna några veckor till samtidigt som USA går till diplomatisk generaloffensiv för att få med sig så många som möjligt av säkerhetsrådets medlemmar på ett anfall mot Bagdad.

I slutet av februari

Räcker inte det för ett FN-sponsrat krig attackerar USA på egen hand med en mindre koalition i slutet av februari.

I dagsläget är det enda som kan hindra krig att Saddam lägger sig platt.

Wolfgang Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM