Kalasnyhet för chipsälskarna

Ny undersökning visar att akrylamid minskar cancerrisk

NYHETER

Grattis alla chipsälskare. Nu är det bevisat. Akrylamid i chips ger inte cancer.

– Tvärtom finns det en svag antydning till att hög konsumtion av akrylamid minskar risken för tarmcancer, säger Gunnar Steineck vid Karolinska institutet.

Foto: MALIN HOELSTAD/SVD och LOTTE FERNVALL
Ett gott besked En ny svensk undersökning som Gunnar Steineck ligger bakom (bilden till vänster) visar att akrylamiden i chips inte orsakar någon cancer. Tvärtom kan akrylamid minska risken för tarmcancer.

I april förra året gick Livsmedelsverket ut med ett internationellt uppmärksammat larm om att akrylamid i chips och andra stärkelserika varor kunde orsaka cancer.

Motsäger

Bara nio månader senare kommer en ny svensk undersökning som motsäger den förra rapporten, skriver Svenska Dagbladet.

– För första gången har vi tittat på hur akrylamid påverkar människor och inte bara djur, säger Gunnar Steineck som lett den svenska forskargruppen.

– Vi har inte kunnat se att den nivå av akrylamid som en vanlig svensk vuxen får i sig via maten orsakar någon av de fyra stora cancerformerna: tumörer i tjock- och ändtarm, njure och urinblåsa.

Redan 1995 började teamet att undersöka matvanorna för 987 patienter från Stockholm som fått tumörer i tarm, njure eller urinblåsan.

538 friska, slumpmässigt utvalda personer fick fungera som kontrollgrupp. Syftet var då att undersöka de cancerframkallande ämnen som bildas när protein, främst kött, steks.

Analyserade data

När akrylamidlarmet kom i höstas kunde den svenska forskargruppen i samarbete med forskare i Boston gå tillbaka till sina gamla data och analysera dem på nytt. Den här gången handlade det om att testa effekterna av de produkter som enligt Livsmedelsverket innehöll akrylamid.

Efter nio månader har forskargruppen slagit fast att akrylamid inte orsakar någon av de fyra stora cancerformerna.

Tvärtom finns det en svag antydning till att hög konsumtion av akrylamid kan minska risken för tarmcancer.

– Det gör att Livsmedelsverkets rapport om att akrylamid ger cancer är ännu mindre sannolik, säger Göran Steineck.

Sedan 1994 är akrylamid klassat som ett "sannolikt cancerframkallande ämne".

Men i testerna, som genomförts på djur, har doserna varit 100 till 1 000 gånger större än vad människor får i sig via maten, enligt Gunnar Steineck.

Två förklaringar

Den svenska forskargruppen har två förklaringar till varför akrylamid inte får den cancerpåverkan som tidigare har påståtts.

– I maten som innehåller akrylamid finns det också ämnen som skyddar mot cancer. Dessutom har kroppen system som kan motverka eventuella skador, säger Gunnar Steineck.

Viktoria Martinsson