Miljöpartiet har torskat

Uppgörelsen med s börjar falla samman

1 av 3 | Foto: AP
STRUKET Ensidigt svenskt stopp för torskfiske från 1 januari 2003.
NYHETER

Nu stryks den första punkten på 121-punktslistan definitivt.

Det blir inget stopp för att fiska torsk - inte ens i svenska vatten.

Fiskestoppet var en av förutsättningarna för att s och v skulle stödja Persson som statsminister.

I oktober förra året säkrade Göran Persson ytterligare fyra års maktinnehav för sitt parti.

Då blev uppgörelsen mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet klar.

Med bara nio timmars marginal undveks en förlust i en misstroendeomröstning i riksdagen. Den kunde fällt Persson som statsminister.

121 punkter på listan

Partierna blev överens om "121 punkter för ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige". Åtgärderna skulle genomföras fram till nästa riksdagsval, hösten 2006.

Men redan nu kan alltså en av punkterna strykas.

Enligt ett besked från EU-kommissionen i går är det omöjligt att hindra svenska fiskare från att ta upp sin tilldelade kvot av torsk på internationellt vatten. Ett totalstopp för torskfiske i svenska vatten är visserligen till-

låtet, "men har ingen inverkan på torskbeståndet".

Alltså kommer inget totalförbud för svenska fiskare att fiska torsk att införas. Enligt jordbruksminister Ann-Christin Nykvist får man i stället söka sig andra vägar, exempelvis större maskor i näten och skyddade lekplatser.

Hjärtefråga för de gröna

Besvikelsen var stor, framför allt hos miljöpartiet som drev frågan om ett ensidigt torskfiskestopp hårt i regeringsförhandlingarna.

Språkröret Maria Wetterstrand går så långt att hon talar om ett "EU-förbud mot exploatering".

Förbudet mot att fiska torsk är den första punkten som helt strukits från den långa "att göra-listan".

Fler riskerar nu att gå samma väg.

Partierna kom överens om att "ett flerårigt storskaligt försök med trängselavgifter", tidigare kallat biltullar, införs i Stockholm. Det har uppfattats som ett diktat av Stockholms politiker. Finansborgarrådet Annika Billström (s) begärde nyligen att staten står för investeringskostnaderna.

Järnvägslinjen Norrbotniabanan mellan Umeå och Haparanda ska byggas enligt överenskommelsen. En utredning som klargör förutsättningarna presenteras i mars. Men när Banverket nyligen presenterade en lista på vad de tänker satsa på under de närmaste tolv åren var bara en liten del av banan med. Verket tyckte andra satsningar var mer angelägna.

Samarbetet mellan de tre partierna ska utvärderas i slutet av nästa år.

Hur många strykningar tål uppgörelsen?

Uppgörelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet

Lena Mellin