Oförstärkt oljetanker i Finska Viken

Är anpassad för sommartrafik

NYHETER

HELSINGFORS

Ett tankfartyg som inte har den isklassificering som rådande förhållanden kräver är på väg genom Finska viken.

- Fartyget har isklass två, vilket innebär att det inte har förstärkts med tanke på trafik i isförhållanden. Det är i princip avsett för sommartrafik, säger avdelningschef Markku Mylly vid det finländska sjöfartsverket.

Enligt Mylly utgör fartyget ett klart hot mot miljön i Finska viken.

- Det värsta möjliga scenariot är att det börjar blåsa hårt på Finska viken och att ismassorna börjar röra på sig, säger han.

Enligt Mylly seglar fartyget Stemnitsa under grekisk flagg. Det lämnade oljehamnen i Primorsk (Björkö) på måndagen. Fartyget är 270 meter långt, 47 meter brett och är på 130 000 ton.

Det är svårt att assistera ett fartyg av den här storleken med isbrytare bland annat därför att isbrytarna är betydligt smalare.

Enligt Mylly är det veterligen den första gången på lång tid som ett icke isklassificerat fartyg i denna storleksklass rör sig på Finska viken.

Får inte stanna

- Fartyget måste hållas i rörelse hela tiden. Om det stannar upp och ismassorna börjar röra på sig utsätts fartygssidorna för en så stor press att fartyget kan spricka, säger Mylly.

Tidigare släpptes så stora fartyg över huvud taget inte in i områden med is. Det krävs ofta två isbrytare för att assistera stora fartyg eftersom de är så breda.

De finländska myndigheterna kan inte hindra Stemnitsas färd i den istäckta Finska viken.

- Det rör sig om trafik till Ryssland och då används internationella och ryska farvatten. Vi har ingen rätt att ingripa i den trafiken, säger Mylly.

TT-FNB

ARTIKELN HANDLAR OM