Bush lovar lägga fram bevis

Hemligt material uppges visa att Irak har förbjudna vapen

NYHETER

USA-presidenten George Bush tänker häva hemligstämpeln på materialet han anser bevisar att Irak har massförstörelsevapen.

I nästa vecka kan den amerikanska regeringen avslöja säkerhetstjänstens uppgifter.

Det kan hjälpa den amerikanske presidenten att stärka det sviktande internationella och inhemska stödet för ett anfall.

Foto: VITA HUSET
George W Bush repeterar inför sitt tal till det amerikanska folket i natt svensk tid.

- Förenta Staterna är i besittning av flera informationsbitar från säkerhetstjänsten som visar att Irak innehar förbjudna vapen, sade den amerikanske utrikesministern Colin Powell i en intervju med en italiensk tidning.

- När vi är säkra på att vi kan göra det på ett säkert sätt kommer vi att publicera en stor del av materialet, sade Powell.

Intervjun publicerades igår på måndagen i en italiensk tidning, enligt Washington Post.

Informationen har samlats in av den amerikanska säkerhetstjänsten på vad man beskriver som ”med olika sätt och från olika källor”.

USA:s regerings slutsats är att viss uppsatta irakiska tjänstemän och officerare som står i nära kontakt med Saddam Hussein personligen organiserat förflyttningen av vapen, eller åtminstone känner till dem och hur de kamouflerats.

Det ska ha skett strax innan vapeninspektörerna släpptes in.

Sviktande stöd

Löftena från den amerikanska regeringen om att avslöja vad det är för massförstörelsevapen Irak har kommer i ett läge när stödet för ett anfall sviktar.

Bush-regimen får inte bara internationell kritik. Även inom landet finns ett växande motstånd mot att gå ut i krig.

Källorna säger dock att USA:s spioner ännu inte funnit några stora gömmor med förbjudna vapen och vapentillbehör. Fortfarande ska det inte finnas slutliga bevis på att Irak har kemiska eller biologiska vapen.

Simone Söderhjelm