100.000 kronor i vite för Tomas Brolin

Tvingas sänka volymen på sin innekrog

NYHETER

Vrid ner volymen, Tomas Brolin.

Annars kostar det 100.000 kronor.

Det beslutade Miljöförvaltningen i Stockholm sent på tisdagskvällen.

Foto: Joey Abraityte
Tomas Brolin

Grannarna har länge klagat på högljudd musik från Tomas Brolins populära italienska krog Undici i Stockholm.

Den 29 april förra året anmäldes krogen till Miljönämnden.

Tvisten har handlat om buller, främst störande musik sent på kvällar och nätter.

- I augusti förra året gjordes den första inspektionen, som visade att Socialstyrelsens bullergräns vida överskreds, säger Lotta Lundkvist, pressansvarig vid Miljönämnden i Stockholm.

- I kväll beslutade nämnden enligt förvaltningens förslag, alltså att utföra bullerreducerande åtgärder.

Krogen måste alltså bullerisolera.

Bråttom är det dessutom - allt ska vara klart inom en månad från det att ägaren fått beslutet.

Struntar Brolin i att bullerisolera kostar det 100.000 kronor eftersom beslutet är förenat med vite.

- Dessutom ska bolaget skriftligen redovisa åtgärderna till mljöförvaltningen inom sex veckor. Annars blir det ytterligare vite på 15.000 kronor, säger Lotta Lundkvist.

Det får inte låta mer än 25 dBa inne hos grannarna.

- Här har värdena konstant legat över det värdet, ibland upp till 33 dBa.

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM