Nu ska de höga tandvårdspriserna stoppas

Socialministern hotar med lagstiftning

NYHETER

De senaste åren har priserna på tandläkarbesök skjutit i höjden.

Nu vill regeringen sätta stopp för prisutvecklingen och hotar därför återinföra prisregleringen.

Prisregleringen av tandläkartjänster försvann 1999- Det första året höjdes priserna rejält, i vissa fall uppåt 30 procent, innan prisnivåerna stabiliserades.

Men nu har priserna återigen börjat skjuta i höjden, skriver Svenska Dagbladet.

- Vi kan inte ha ett förmånssystem med fri prissättning för tandläkarna om de höjer sina priser oskäligt, säger socialminister Lars Engqvist till SvD.

Bromsa prishöjning

Riksförsäkringsverket och Konkurrensverket har nu fått i uppdrag att granska priserna på tandläkartjänster.

Om prisutvecklingen inte bromsas så hotar socialministern återinföra prisregleringen.

- Det är inget jag vill ha, men samtidigt måste vi skydda tandvårdssubventionen för patienterna och se till att priserna är rimliga även för den tandvård som inte omfattas av kostnadstaket, säger Lars Engqvist till SvD.

aftonbladet.se