Bodström driver på lagändring - trots kritik

NYHETER

Regeringens förslag om särskilt stränga straff för misshandel av barn får skarp kritik.

Juristerna i Lagrådet tycker att det är så dåligt att regeringen ska dra tillbaka det.

Men justitieminister Thomas Bodström tänker i alla fall driva igenom lagändringen.

Lagrådet anser att förslaget är helt onödigt eftersom det redan finns möjlighet att döma ut extra hårda straff när offret är ett barn.

Dagens lagstiftning ger nämligen möjlighet att döma ut särskilt stränga straff vid brott mot särskilt skyddsvärda grupper, bland annat barn och gamla.

Och enligt Lagrådet kan därför den föreslagna lagändringen ställa till med mer problem än nytta i bedömningen.

Lagändring till sommaren

Men justitieminister Thomas Bodström är fast besluten att genomdriva lagändringen redan till sommaren.

- Även om detta redan idag finns i praxis får vi ändå rapporter om att det inte följs överallt. Då tycker vi att det är viktigt att det också finns uttryckligen preciserat i lagtext, säger Thomas Bodström till Ekot i Sveriges Radio

Förslaget ska nu skrivas om.

- Man ska skriva in de synpunkter som lagrådet har, nämligen att andra grupper inte ska drabbas, men vi vill ändå ha denna precisering även i lagtext, säger han till Ekot.

Treåring stampades till döds

Bakgrunden till lagförslaget är den debatt om straffsatserna som blossade upp efter flera uppmärksammade fall av grov misshandel av barn.

Mest uppmärksammat var fallet med den treårige pojke som misshandlades till döds i sitt hem i Spånga utanför Stockholm den 27 februari.

Obduktionen visade att han slagits, stampats och sparkats till döds.

Styvpappan dömdes senare till fängelse i tre år och sex månader för grov misshandel och vållande till annans död.

Domen fick häftig kritik, eftersom många ansåg att den var alltför mild. Och i december presenterade regeringen förslaget om att den som misshandlar barn ska kunna dömas till särskilt stränga straff.

Fredrik Rundkvist