”Det här skadar oss alla fruktansvärt”

Advokatsamfundet: Skadan redan skedd – även om Martinson frias

NYHETER

- Det här skadar alla ledamöter fruktansvärt.

Det säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg till TT med anledning av uppgifterna om att Thomas Martinson misstänks för grovt häleri..

- Sådana här anmälningar är glädjande nog ovanliga, men det är ändå sorgligt. Även om det här resulterar i ett friande är skadan gigantisk, både för den här personen och för kåren, säger hon.

Enligt Ramberg är det en generell grundprincip att advokater inte får göra affärer med sina klienter.

- Det är en huvudregel. Sedan får du naturligtvis inte göra dig skyldig till penningtvätt, säger Ramberg.

Martinson har tidigare anmälts till samfundet vid sex tillfällen. Två av dem gick vidare till samfundets disciplinnämnd, där ingen åtgärd vidtogs.

De senaste fem åren har sex advokater uteslutits ur Advokatsamfundet, för orsaker som försumlighet, felaktiga fakturor, misskötta dödsbon och ett fall där en advokat olagligt vidarebefordrade information från en klient till ett vittne.

Mängden anmälningar mot de omkring 3 500 advokaterna som verkar i landet varierar år från år runt ett medeltal på 570. Under 2002 anmäldes 577 advokater.

- Men den här typen av misstankar har ju inte med god advokatsed att göra. Vi kan inte skydda oss mot folk som begår brott.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM