Kloning kan bli tillåtet i Sverige

Utredare: Stamceller ska få användas i medicinsk forskning

NYHETER

STOCKHOLM

Terapeutisk kloning blir, troligen, snart tillåten i Sverige.

Den statliga kommittén om genetisk integritet sade på onsdagen ja till metoden i sitt slutbetänkande, och följer därmed regeringens linje i frågan.

Terapeutisk kloning, eller somatisk kärnöverföring som det också heter, var den svåraste frågan som kommittén hade att behandla. Motståndet från religiösa grupper är stort och än så länge är Storbritannien det enda land i världen som uttryckligen godkänt metoden.

I korthet innebär terapeutisk kloning att ett ägg som tömts på sitt innehåll fylls med en cellkärna från en annan person. Det embryo som växer fram är därmed genetiskt en kopia av personen som donerat cellkärnan.

Tekniken är snarlik den som användes när det berömda fåret Dolly skapades. Men avsikten i det här fallet är inte att skapa nya människor, så kallad reproduktiv kloning, även om det teoretiskt är möjligt.

Oeniga ledamöter

I stället tas embryots stamceller tillvara för att användas vid medicinsk forskning. Fördelen med tekniken är just att cellernas DNA är identisk med donatorns. Det innebär att de inte riskerar att stötas bort vid eventuell behandling.

Majoriteten av ledamöterna i kommittén anser att de medicinska vinsterna potentiellt sett är så stora att metoden bör bli tillåten.

- Den öppnar vägen för ett helt nytt, dramatiskt kapitel i den medicinska historien. I dag angriper vi bara symptomen, med hjälp av stamcellerna kanske vi för första gången verkligen kan bota sjukdomar, säger Bertil Persson, moderaternas ledamot i kommittén.

Kristdemokraternas ledamot Per Landgren avvek från majoritetens uppfattning och har reserverat sig i betänkandet.

- Det här är ett beställningsarbete. Vi lägger fram exakt det förslag som regeringen vill ha. Oavsett syfte är en klon det första stadiet i ett människoliv. Vi öppnar vägen för reproduktiv kloning, säger han.

Ingen ägghandel

Majoriteten anser dock motsatsen. Dels får ett embryo bara hållas vid liv i 14 dagar, dels påpekas att det redan finns ett uttryckligt förbud mot reproduktiv kloning.

- För Per Landgren är ett embryo något heligt. Jag ser det mera som ett människoliv i vardande, säger Bertil Persson.

Kommittén säger ja även till framställning av befruktade ägg med mer normala metoder, så länge syftet är ren forskning. Här avviker man från Europakonventionen om mänskliga rättigheter där ett förbud finns inskrivet.

- Sverige kommer att få reservera sig, säger kommitténs ordförande, justitierådet Johan Munck.

Äggdonation för forskningsändamål föreslås även i fortsättningen vara tillåten. Men all kommersiell hantering bör uttryckligen förbjudas, anser kommittén.

Roland Johansson/TT