Han anmäler ministrarna

Nu ska spionaffären utredas av KU

NYHETER

MALMÖ

Aftonbladets avslöjanden om svenskt industrispionage i Ryssland blir nu ett fall för konstitutionsutskottet, KU.

Riksdagsman Lars Ångström (mp) kräver svar på om de ansvariga ministrarna kände till spionaget.

- Och jag vill veta om regeringen har övervägt att lämna tillbaka stöldgodset, säger han.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
vill ha granskning Riksdagsmannen Lars Ångström (mp) anmäler i dag tre tidigare försvarsministrar till KU. Anledningen är Aftonbladets avslöjande om att Sverige bedrivit avancerat industrispionage mot Ryssland.

I dag lämnar Lars Ångström in en anmälan till KU mot tidigare försvarsministrarna Anders Björck, Björn von Sydow och Thage G Peterson.

Anledningen är Aftonbladets artiklar förra veckan om att Försvarets materielverk, FMV, anlitat privata agenter för att skaffa "icke exportversionen" av en rysk flygjaktradar.

- Att beställa något som inte kan köpas på den öppna marknaden innebär en beställning av stöldgods, säger Lars Ångström.

Brottslingar

Uppdraget att skaffa flygjaktradarn gick till agenten Claes Ebbe Alwén och hans bolag Exico. Alwén och hans kollega Roberth Winton har i polisförhör berättat att de skaffade utrustningen med hjälp av mutor, ersättning till rysk maffia och köp av stöldgods. Samtidigt som agenterna arbetade åt FMV ägnade de sig också åt vanlig brottslighet.

Lars Ångström vill att KU utreder om de tidigare försvarsministrarna var informerade om beställningen av flygjaktradarn och att det begicks oegentligheter i Ryssland.

Anders Björck var försvarsminister fram till början av oktober 1994. I dag är han landshövding i Uppland.

- Om jag får några frågor från KU svarar jag gärna på dem. I övrigt vill jag inte uttala mig om det här, säger han.

Kommenterar inte

Björn von Sydow är i dag riksdagens talman. Via sin sekreterare hälsar han:

- Jag kommenterar inte KU-anmälningar.

Thage G Peterson vill inte heller göra några kommentarer.

Lars Ångström vill också att KU utreder om FMV:s redogörelse till försvarsminister Leni Björklund i fredags verkligen var korrekt.

Då påstod FMV att "Materielverket inte haft någon affärsmässig relation till Roberth Winton eller något av hans företag".

- Faktum är att det var han som levererade reservdel 36 E till FMV våren 2001. Dessutom satt han i styrelsen för Exico som tog emot betalningen, säger Lars Ångström.

Lars Ångström hoppas att KU gör en ordentlig granskning och att förhör även hålls med de ansvariga på FMV och de båda agenterna.

Frilansagenter mutade maffian

Läs Aftonbladets artiklar

Per Lindelöw , Per-Ola Ohlsson