Gudruns kvitton synas - av partiet

NYHETER

Vänsterpartiet ska nu genomföra en intern granskning av Gudrun Schyman.

- Vi ska enbart granska Gudrun, inte någon annan, säger Thomas Magnusson, som leder gruppen.

Fem v-revisorer ska gå igenom alla kvitton och utgifter som den förra partiledaren hade under 2001 och 2002. Arbetet ska dras i gång snarast möjligt.

- Jag kan inte bedöma tidsåtgången. Vi vill skynda på eftersom vi inte har någon anledning att förhala. Samtidigt som vi vill göra ett grundligt arbete. Men vi vill också så snabbt som möjligt sätta oss in i vad som hänt, säger Thomas Magnusson.

För att granskningen ska bli klar inom rimlig tid bestämde gruppen under ett telefonmöte i går att begränsa sig till de senaste två åren.

- 2002 är ganska givet eftersom det är ett nyss avslutat år som vi ännu inte hunnit granska. Och 2001 är också ganska naturligt. Det är ju det året deklarationen handlar om.

Dubbelkollar

De fem v-revisorerna ska samarbeta med vänsterpartiets riksdagsgrupp och dess två revisorer, riksdagsledamöterna Sven-Erik Sjö-strand och Sermin Özürküt, som parallellt granskar väns-terpartiets 30 riksdagsmedlemmar.

- Det har ju antytts i media att det finns räkningar som betalats på båda ställena. Därför samkör vi med riksdagsgruppens revisorer, säger Thomas Magnusson.

Leif-Åke Josefsson