"Två till tre elever försvinner varje termin"

Rektorn vid 15-åringens skola i Sverige: Många mår dåligt

NYHETER

På Kämpingeskolan i Spånga, där 15-åringen gick innan han skickades till Kenya, försvinner två till tre elever varje termin.

- Det är svårt för oss att ta reda på vart alla tar vägen, säger biträdande rektor Monica Öhrvall.

På Kämpingeskolan har över 90 procent av eleverna invandrarbakgrund. Många av de elever som försvinner från skolan åker till sitt forna hemland.

- Ibland misstänker vi att de skickas till en släkting i hemlandet för att straffas för sitt sätt att leva eller för att de umgås i fel kretsar här i Sverige, säger Monica Öhrvall.

Följer upp frånvaron

I andra fall besöker de en anhörig som blivit sjuk eller så har de helt enkelt flyttat och därmed bytt skola.

- Eftersom många bor i andra hand kan det hända att de tvingas byta lägenhet och skola. För oss är det ett problem eftersom vi aldrig vet hur många elever vi kommer ha i klasserna, säger hon.

Skolans rektor Inger Persson Envall tror att många av eleverna som lämnar skolan utan att säga till helt enkelt inte känner till regelverket.

- Eftersom vi vet att det är så följer vi upp elevernas frånvaro noggrant, säger hon.

"Det känns jobbigt"

Inger Persson Envall säger att många på skolan mår dåligt sedan de hört vad som hänt deras gamla elev.

- Det känns jobbigt för oss som känner honom.

Frida Johansson