Slipper faderskap efter 54 år

- men tvingas betala DNA-testet själv

NYHETER

Efter 54 år har har den nu 79-årige mannen fått rätt.

Han är inte far till det barn han betalade underhåll för i 18 år.

Det kostar honom 57 000 kronor.

Mannen, som bor i Göteborg, måste själv betala det DNA-test som befriade honom från faderskapet. Det kostar cirka 10 000 kronor, resten är advokatkostnader.

- Högsta domstolen för ett långt resonemang i domen om kostnaderna. Det mynnar ut i att han själv måste betala trots att han vann målet, säger hans advokat Claes Aurell, Göteborg.

Aldrig erkänt

Mannen har egentligen aldrig erkänt sig som fader till flickan, som föddes 1948, men han förlorade faderskapsmålet i alla rättsinstanser 1949.

Han betalade underhåll för flickan under 18 år. I dagens penningvärde har han betalat upp emot 200 000 kronor. Dessa pengar kan han inte få tillbaka. Det är presskriberat.

Liten möjlighet

Det finns en liten möjlighet att han kan slippa betala de 57 000 kronorna som ett så kallat ex gratia-fall.

- Det innebär att staten, mycket enkelt uttryckt, av nåd efterskänker kostnaderna. Man kan nog tänka sig en sådan möjlighet, säger Jonas Bäckstrand, ämnesråd på justitiedepartementet.

- Vi ska sätta oss ner och noga gå igenom domen. Sedan får vi se om eller hur vi ska gå vidare, säger Claes Aurell.

Per-Iwar Sohlström

ARTIKELN HANDLAR OM