"Låt inte barn prata i mobil"

Forskare varnar - kan påskynda hjärnsjukdom

NYHETER

Ny svensk forskning visar att nervceller i råttors hjärnor dör av strålning från mobiltelefoner.

Nu befarar läkarna att en hel generation mobilanvändare kan drabbas av tidigt åldrande i hjärnan - och utveckla sjukdomar i förtid.

- Jag avråder barn från att prata i mobiltelefon, säger Leif Salford, professor i neurokirurgi vid universitetssjukhuset i Lund.

NERVCELLERNA DÖR Svenska forskare har visat att nervceller i hjärnan dör hos råttor som utsätts för strålningen som utsöndras från mobiltelefoner. De befarar att samma sak kan drabba människor.Foto : LARS MOELLER/BT

Snart publiceras det svenska forskarteamets studie i det ansedda vetenskapliga magasinet Environmental Health Perspectives - efter ett års granskning från tidningens experter.

Forskarna har studerat hur unga råttor reagerar på den elektromagnetiska strålning som alstras från mobiltelefoner.

- För första gången kan vi påvisa att nervceller i hjärnan dör av strålningen, säger Leif Salford, som forskat om riskerna med mobilstrålning i mer än tio år.

Utsattes för strålning

I studien användes 32 råttor, där 24 stycken utsattes för olika mängder av strålning under två timmar och övriga åtta fungerade som kontrollgrupp utan exponering.

Av den grupp på 8 råttor som utsattes för högst exponering, motsvarande en tiondel av den strålning som alstras vid ett vanligt mobilsamtal, upptäckte forskarna förändringar i hjärnan hos sju av de åtta råttorna - som avlivades efter 50 dagar.

Råttorna drabbades av nervcellsdöd i hjärnan.

- Det är ett litet material, men med hög signifikans. Nu hoppas vi att fler forskare runt om i världen börjar studera samma fenomen, säger Leif Salford.

Det svenska forskarlaget tror att nervcellsdöden beror på att äggviteämnen läcker ut ur blodet och in i hjärnan vid exponering av mobilstrålning. De befarar att människor kan påverkas på samma sätt när de använder mobilen.

Drabba hel generation

- När det gått några årtionden har vi kanske en hel generation som drabbats av för tidigt åldrande och nervcellsdöd på grund av mobilerna.

- Det finns anledning att anta att mobiltelefoner påskyndar olika sjukdomsförlopp i hjärnan, säger Leif Salford.

Han vill understryka att forskarteamet inte är ute efter att skrämma upp allmänheten, utan i stället mana till försiktighet.

- Än så länge vet vi inte hur vi människor påverkas.

Professorns tips - så undviker du strålskador:

Johan Edgar