Varannan buss underkänns i besiktningen

- dåliga bromsar en vanlig orsak

NYHETER

Närmare hälften av alla tunga bussar underkändes vid Bilprovningens besiktning förra året. En fjärdedel av dem på grund av fel i bromssystemet.

Förra året kontrollbesiktigades 3,8 miljoner fordon. Bäst klarade sig motorcyklarna där Bilprovningen bara behövde kontrollera en tiondel ännu en gång.

Värre var det med personbilarna. En tredjedel av alla kontrollerade personbilar, 950 000 stycken, hade så allvarliga fel att de fick genomgå en ombesiktning. Av de underkända bilarna hade en femtedel dåliga bromsar.

Bromsfel vanligt

Även bland de bussar som underkändes var bromsfel ett vanligt skäl. En fjärdedel av de som fick bakläxa hade för dåliga bromsar och tvingades till ytterligare en besiktning.

Ordföranden för Svenska bussbranschens riksförbund, Claes Olofson, säger att det trots brister i bromssystemet är säkert att åka buss.

- Det är lika säkert att åka buss som tåg. Vi har inte haft någon olycka som berott på dåliga bromsar, säger han.

Enligt Claes Olofson är det vanligt att tunga fordon får ojämn bromsverkan, då bromsarna på olika sidor tar olika jämt.

- Det är ett konstruktionsfel och inget som beror på dåligt underhåll. Dessutom har alla bussar har ABS-bromsar som kompenserar ojämnheten, säger han.

Enligt Bilprovningens statistik underkändes hälften av alla tunga släp som kontrollerades förra året. Orsak: dåliga bromsar.

Omkring 40 procent av de tunga och lätta lastbilarna fick omläxa, även där var bromsfel den vanligaste orsaken.

Frida Johansson