Blix tillbakavisar uppgifter om läckor

USA-medier uppger att irakier hinner gömma bevis

NYHETER

Vapeninspektörernas chef Hans Blix tillbakavisar uppgifterna i amerikansk media om att det finns inspektörer som läcker uppgifter till Irak.

Läckorna ska ha gjort att irakierna hinner forsla bort bevismaterialet inför inspektionerna.

På onsdag i nästa vecka lägger Powell fram USA:s påstådda bildbevis som visar hur irakierna sanerar inspektionsplatser inför inspektionerna. Hans Blix säger till Ekot att om irakierna undanröjer bevis så beror det inte på läckor från inspektörerna.

- Det har antytts nu, och det tror jag inte på något sätt är belagt, att så skulle vara fallet. Jag tror inte heller att någon på ansvarig nivå på amerikansk sida skulle vara beredd att framför ett sådant påstående, säger Hans Blix till Ekot.

"Felaktiga källor"

Powell har sagt att inspektörerna själva uppgett att de sett irakierna flytta på utrustning inför inspektioner.

- Det har vi inte sagt och inte sett. De uppgifterna måste han ha fått från felaktiga källor, säger Blix.

"Flyttbara biolab"

Tidningen USA Today uppger att bildbevisen visar traktorsläp med luftventiler på taket. Något som sägs tyda på att släpen är flyttbara biologiska vapenlaboratorier. Andra bilder ska visa hur irakier använder schaktmaskiner för att städa vapendepåer före FN:s vapeninspektioner.

- De vet precis vad vi har för säkerhetsåtgärder och jag tror alltså att det inte skett något läckage, säger Hans Blix.

Hans Blix säger till Ekot att han önskar sig en ökad samarbetsvilja från Iraks sida. Blix pekar på flera områden där Bagdadregimen inte levt upp till kraven i FN-resolutionerna. Irak har bland annat inte lämnat en fullödig rapport om sina program för massförstörelsevapen.

- Den största besvikelsen är väl att de missade chansen att göra det. Vill de verkligen komma framåt så är det där de ska börja, säger han till Ekot.

Frida Johansson, TT