”Feministiskt självförsvar borde finnas i skolan”

Birigtta Ohlsson (fp) chattade med Aftonbladets läsare

NYHETER

Birgitta Ohlsson säger: Hej! Nu är jag här och kan börja chatta.

Emanuel säger: Finns det inte risk för att ett vapen som tårgas kan användas mot tjejen?

Birgitta Ohlsson säger: Naturligtvis finns risken att tårgas hamnar i fel händer, men det jag vill som första steg är att kvinnor som har en stor hotbild och blir misshandlade ska få tillgång till detta. Jag vill inte ha en legalisering rakt av.

Man - Sthlm säger: Ska man skilja på män och kvinnor? Bör även män som känner sig hotade få samma rättigheter?

Birgitta Ohlsson säger: När det gäller våld mot kvinnor är hotbilden mycket, mycket större inte minst i familjen. Därför tycker jag att det finns ett större skäl att ge de mest utsatta kvinnorna detta. Naturligtvis ska också män som är hotade få liknande stöd, men situationen för kvinnor är mer allvarlig.

Felicia säger: Har samhället blivit farligare för kvinnor att vistas i jämfört med för 10-15 år sedan?

Birgitta Ohlsson säger: Både ja och nej. Det tvistas om antalet våldtäkter, sexuellt våld har ökat mycket. Men varje år anmäls ändå fler än 30 000 fall av våldtäkter, sexuellt våld och misshandel av kvinnor i Sverige. Vi kan inte fortsätta att tiga om detta utan måste få fler åtgärder att ta till.

Ninni säger: Vad tycker du att man ska göra med män som upprepat slår och begår våld mot tjejer

Birgitta Ohlsson säger: Jag är ingen vän generellt sett av hårdare straff, men detta meningslösa upprepade kvinnovåld måste straffas hårdare. Jag vill införa mer användande av fotboja, utökat besöksförbud och exempelvis indragna körkort till män som misshandlar. I USA har man prövat dessa saker framgångsrikt.

Felicia säger: Behöver vi verkligen tårgas för att känna oss trygga? Finns det inte bättre lösningar på problemet?

Birgitta Ohlsson säger: Detta är ett sätt av många, jag tror dock att grunden måste börja tidigare redan i familjen, dagis och skola. Jag tror att könsrollsmedvetande redan i tidig ålder, att tjejer respekteras och lär sig att sätta gränser är allra viktigaste sättet att minska våldet på sikt. Men akut kan vi behöva saker som tårgas och pepparsprej.

Livia säger: Vad mer vill du förändra i lagstiftningen för att göra vardagen säkrare för utsatta kvinnor?

Birgitta Ohlsson säger: För att förhindra brott kan man göra enkla åtgärder som att upplysa offentliga platser mer, exempelvis parker. Det handlar om att ge mer pengar åt könsrollsarbete i skolan och när väl våldet har skett öka stödet till kvinno- och mansjourer.

jl säger: I vilka situationer skall dessa vapen få användas och var går gränsen för när man kan använda dessa?

Birgitta Ohlsson säger: Ett första steg är att polisen ger vapenlicens till de mest utsatta kvinnorna som misshandlats under lång period och där mannen fortsätter att förfölja dem. Vid överfall räcker inte ett larmpaket då måste man ha ett lättare vapen. Sedan är gränsdragningarna väldigt svåra, när jag är på besök i exempelvis USA där tårgas är tillåtet har jag alltid det när jag är ute sent på kvällarna, och känner mig tryggare. Men det är nästa steg - först de mest utsatta kvinnorna.

Zeke säger: Borde inte även mobbade skolelever få använda tårgas för att bli kvitt sina plågoandar?

Birgitta Ohlsson säger: I skolan vore det skamligt om inte ordning och regler i sig skulle räcka för att stoppa mobbning. Där handlar det mer om att ge lärarna mera stöd att faktiskt ingripa och se det våld som sker.

Johan säger: Det börjar bli tröttsamt att endast höra på jamandet om kvinnors problem varje vecka. Vad vill du göra åt våldet och rånen yngre män råkar ut för?

Birgitta Ohlsson säger: När det gäller våld generellt sätt i samhället så behöver alla känna mer trygghet. Fler poliser som är på gator istället för på stationen skulle ge mer trygghet. Detsamma om brott utreddes snabbare så att vi får tillbaka förtroendet för rättsstaten. Det behövs mer resurser.

Robert Pawlik säger: Skulle det finnas några åldersgränser för att få bära tårgas enligt ditt förslag? Våld drabbar även omyndiga tjejer

Birgitta Ohlsson säger: Vem som får bära tårgas, som ett första steg, får polisen avgöra hotbilden mot den personen. Så visst kan yngre också få tillstånd.

Mika säger: Varför just dessa vapenslag, kan inte tyngre vapenslag bli aktuella, som batong?

Birgitta Ohlsson säger: Någon gräns måste man ha. Tårgas i mindre doser är inte farligt på samma sätt.

Linda säger: Jag anser att du missar en väldigt viktig del och det är att en kvinna som inte är van vid att försvara sig eller hantera vapen löper stor risk att övermannas. Därefter kan vapnet användas emot henne själv.

Att legalisera vapen är inte en lösning! Satsa på utbildning i självskydd, prioritera insatser både preventiva och akuta för att hjälpa kvinnorna.

Birgitta Ohlsson säger: Jag skriver också i min artikel om frivilligt feministiskt självförsvar i skolan och naturligtvis måste de kvinnor som får vapenlicens till tårgas lära sig hur den fungerar.

Ninni säger: Jag undrar om du inte tycker att det blir en upprustning i samhället om man tillåter tårgasspray. Tänk om det används vid rån?

Birgitta Ohlsson säger: Naturligtvis kan tårgasen hamna i fel händer som andra vapen, knivar etc. Men den risken finns alltid. Nu har vi en så stark hotbild mot vissa kvinnor att det ändå är befogat att ge dem skydd.

Slusk säger: Hur skulle du reagera på om någon föreslog samma sak men bara för män?

Birgitta Ohlsson säger: Med tanke på hur världen ser ut i dag, där kvinnor utsätts för våld ofta sexuellt, för att de just är kvinnor, så finns det faktiskt en poäng i att jag skriver om utsatta kvinnor. Men om enskilda män utsätts för liknande förtryck och våld ska man naturligtvis diskutera användning för dem också.

Monica säger: Skulle man inte kunna införa några lektioner i skolan där tjejer får lära sig självförsvar. Det är faktiskt vi tjejer som är mest utsatta för våld i samhället. Jag hade velat ha någon sådan lektion när jag gick högstadiet.

Birgitta Ohlsson säger: Absolut, jag håller med. Feministiskt självförsvar borde finnas frivilligt i skolan.

Pkuling säger: Anser du att män på något sätt kan försvara sig bättre än kvinnor? Skulle män kunna få tillgång till träning i självförsvar i skolan?

Birgitta Ohlsson säger: Män har ju ofta på grund av det manssamhälle vi lever i med könsroller och ibland ett fysiskt och psykiskt övertag, att chansen att de blir våldtagna eller attackerade inte alls kan jämföras med den rädsla tjejer upplever. Däremot tror jag att vi i skolan redan på dagis måste tala mera om de här frågorna och om könsroller som är grunden för ojämlikt samhälle. Den diskussionen måste föras av bägge könen.

Gustaf säger: Tror du inte våldet kan öka på grund av att männen vill åt kvinnans vapen? Och om männen är i grupp är kvinnan chanslös.

Birgitta Ohlsson säger: Visst. Men kvinnan är än mer chanslös in dag om hon är ensam utan skydd mot en grupp killar. Med självförsvar i ryggen och någon form av lättare vapen, tårgas/pepparsprej, ges vi åtminstone större möjlighet att skydda oss.

Teroni säger: Jag tycker att debatten bagatelliseras av att du enbart tar kvinnans perspektiv istället för människans. Det är den typen av debatter som splittrar könen istället för att få dem att föra en gemensam kamp mot våldet.

Birgitta Ohlsson säger: Vore män mer intresserade av att minska våldet mot kvinnor skulle vi för länge sedan haft män i debatten och i politiken som drev frågorna. Män har haft den chansen länge, ändå är det bara kvinnor som får dra lasset i praktiken. Nu har vi en situation med utsatta kvinnor, något konkret måste göras. Därför slängde jag fram detta förslaget och debatten har uppstått.

Pkuling säger: Är det verkligen så att kvinnor är mest utsatta för våld i samhället? Hur ser statistiken ut?

Birgitta Ohlsson säger: När det rör sexualiserat våld, våld i familjen mm, har kvinnor en mycket mycket värre hotbild än män.

slusk säger: Nu är det så att det oftast är en man som blir misshandlad av en annan man. Att sedan bara peka på sexuellt våld är enögt. Vad baserar du ditt förslag på att kvinnor behöver mer skydd?

Birgitta Ohlsson säger: Jag är ju feminist och ser våldet mot kvinnor ur ett strukturellt perspektiv där kvinnor ofta känner förövaren men också utsätts för akut våld av okänd förövare. Män utsätts också för våld exempelvis i fyllan, rån och annat ute på stan. Men sällan för den typ av våld som kvinnor drabbas av.

Birgitta Ohlsson säger: Fler patrullerande poliser och fler människor ute på stan skulle säkert minska det våldet som också killar utsätts för eftersom det är ett mera öppet våld.

Kenta H säger: Det måste väl innebära en falsk trygghet med pepparspray eller tårgas, är det inte att börja vid fel ände??

Birgitta Ohlsson säger: För den kvinna som kan undvika att bli våldtagen eller trakasserad är det ingen falsk trygghet utan faktiskt möjligheten att rädda sitt liv. Men naturligtvis som jag sagt måste detta kombineras med allt ifrån att stärka flickor redan på dagis, diskutera könsroller med bägge könen i skolan och grundläggande självförsvar.

JH säger: Skall alltså pepparsprayen i första hand användas inom familjen där den största hotbilden enligt dig föreligger? Ska min fru ha spray hemma?

Birgitta Ohlsson säger: Jag tror att om din fru ska få spray så har hon nog redan lämnat dig men att du i det hypotetiska fallet fortsätter förfölja henne.

Birgitta Ohlsson säger: Tack för en trevlig chatt, hoppas att diskussionen om våld och dess lösningar fortsätter!

Moderator säger: Tack Birgitta Ohlsson och alla läsare som chattade!

ARTIKELN HANDLAR OM