Persson: "En tyngd i framställningen"

Statsministern tror varken att krigsrisken ökat eller minskat

NYHETER

Det som USA på onsdagen lade fram som bevis mot Irak gjorde intryck på statsminister Göran Persson. Han befarar att det blir krig oavsett om FN:s säkerhetsråd ställer sig bakom militärt våld eller inte.

Persson följde i regeringskansliet via BBC framställningen av USA:s utrikesminister Colin Powell i FN:s säkerhetsråd. Direkt efteråt sa han:

-Det fanns i den amerikanska framställningen en tyngd som vi tidigare inte har sett. Men om det håller som bevis, det återstår att se.

Bedömer du att krigsrisken har ökat?

-Nej, jag tror varken att den har ökar eller minskat. Jag tror att krigsrisken har varit hög hela tiden och om man lyssnar till vad president Bush sade i sitt tal till nationen, och tittar på den resolution som ligger, då finns det inbyggt i hela den här processen ett väldigt tydligt hot om att man kan gripa till våld.

Ny resolution

Den svenska regeringens linje ligger fast: För att få en folkrättslig grund för krig mot Irak krävs en ny resolution i säkerhetsrådet som säger att krig inte går att undvika.

-I det läget stöder vi FN, även om vi beklagar ett sådant steg, säger Persson.

-Men om säkerhetsrådet tar det steget, och ingen av de permanenta staterna uttalar sitt veto, är det starka bevis mot Irak. Då har Irak haft sin chans och kritiken ska riktas mot Saddam Hussein och inte mot säkerhetsrådet.

Vad uppfattade du som nytt i Powells framställning?

-De här ljudupptagningarna på olika typer av direktiv till officerare om vad de ska plocka bort ur lagren, nervgaser exempelvis.

-Jag tyckte också att det en övertygande redovisning av transportaktiviteter dagarna innan vapeninspektörerna kommer till de här anläggningarna, säger Persson.

TT