Om FN säger nej krigar USA ändå

NYHETER

Åklagare Powell hade mer i rockärmen än väntat.

Men det fick inte kritikerna att ändra uppfattning. En sak fattades. Bilder på massförstörelsevapen.

Egentligen spelar det ingen roll. USA vägrar att skjuta upp kriget.

Foto: AP
George W Bush kommer inte att låta någon stå i vägen för kriget mot terrorismen.

Var för sig var "bevisen" i utrikesminister Colin Powells 90 minuter långa uppvisning inte särskilt imponerande. Lösryckta samtal. Mycket byggnader och lastbilar. Vad som fanns i dem avslöjade dock inte satellitbilderna.

Men tillsammans skapade det framlagda materialet en massiv och graverande bild av ett land som mycket medvetet försöker gömma undan saker och hindra vapeninspektörernas arbete.

Vilket inte kan förvåna någon.

Nyckelfrågan är om Saddam är så farlig att det är värt att starta ett krig för att störta honom. Ett krig där tusentals civila kommer att dö. Ett krig som mycket väl kan få honom att använda de biologiska och kemiska vapen som världen så fruktar.

Ryssland tvekar

Viktiga länder som Frankrike, Ryssland och Kina säger även efter de nya bevisen att vapeninspektörerna måste få avsluta sitt arbete. Krig måste undvikas.

Tyvärr är det nog ett önsketänkande. Bevispresentationen var USA:s sista försök att övertyga FN. Powell gjorde klart att USA inte är berett att låta Saddam fortsätta katt- och råttaleken. USA vill helst ha FN med sig - men om FN inte ställer upp gör man som man vill ändå.

De lär rätta sig i ledet

Av rädsla för att tvingas stå på sidlinjen och se överkörda ut talar mycket för att de icke övertygade till slut ändå rättar in sig i ledet bakom USA. Precis som när den första FN-resolutionen togs.

Avgörande blir den rapport som vapeninspektörernas chef Hans Blix lägger fram nästa fredag, den 14 februari.

Påstår han då att Irak fortfarande inte samarbetar fullt ut är chansen stor att säkerhetsrådet tar en andra resolution där Saddam hotas med en deadline för krig.

Några frågor inställer sig efter Powells presentation:

Varför fick inte vapeninspektörerna de här bevisen redan när de inledde sina inspektioner i november?

Kanske hade de då kunnat spåra upp några av de farliga vapnen. Blix klagade länge på bristen på information från USA.

Varför måste ett krig ske just nu?

Bevisen för Saddams ökade farlighet är ihåliga. Att Bush är otålig borde inte heller räcka som skäl. USA:s uttalade motiv för att slå till snabbt står inte i proportion till den skada ett krig kan föra med sig. En dold agenda anas.

Wolfgang Hansson