Socialnämnden gjorde rätt när pojke togs om hand

Ingen JO-kritik mot Oskarshamnsfallet

NYHETER

STOCKHOLM

Socialnämnden i Oskarshamn går fri från JO-kritik efter det uppmärksammade fallet där sonen till ett begåvningshandikappat föräldrapar tvångsomhändertogs förra hösten.

Justitieombudsmannen Kerstin André tog upp fallet på eget initiativ efter ett reportage i Sveriges Televisons (SVT) program Uppdrag granskning.

I programmet kritiserades utredningen kring pojkens omhändertagande på grund av parets bristande föräldraförmåga. Programmet väckte starka känslor och JO fick ta emot ett femtiotal anmälningar.

TT