Fler svenskar födda än döda förra året

– och nästa år blir vi nio miljoner

NYHETER

För första gången på sex år var det förra året fler svenskar som föddes än som dog och invandrarna var nästan dubbelt så många som utvandrarna.

Sammantaget innebar det att folkmängden ökade med 31 660 personer.

Nästa år passerar vi med största sannolikhet nio-miljonersstrecket.

Antalet födda ökade 2002 för tredje året i rad och för första gången sedan 1996 räckte det alltså till ett födelseöverskott, på 806 personer, visar SCB:s befolkningsstatistik. Överskottet kommer dock bara från fyra län; Stockholm, Uppsala, Halland och Västra Götaland. I alla andra län var det fler invånare som dog än som föddes.

Exakt vad som ligger bakom de positiva siffrorna är inte färdiganalyserat, men privatekonomi, arbetsmarknad och barnomsorg är faktorer som alltid påverkar födelsetalen.

Nio miljoner nästa år

Sammanlagt ökade befolkningen förra året med 31 660 personer till 8 940 788. Den klart främsta orsaken är att antalet invandrare ökade till drygt 64 000 medan utvandringen låg kvar på samma nivå som tidigare år, drygt 33 000 personer. Håller tendenserna i sig kommer det att finnas nio miljoner svenskar någon gång i slutet av 2004.

- De flesta som flyttar till Sverige är svenskar som flyttar tillbaka och européer. Det finns också en stor del anhöriginflyttning, bland annat från Irak, säger Annika Klintefelt på SCB.

Statistiken från SCB visar att den stora magneten Stockholm håller på att förlora sin dragningskraft. Länet ökade förra året med drygt 3 600 invånare, men det beror enbart på att över 7 600 människor flyttade dit från utlandet. Tack vare höga födelsetal och utlandsinflyttning ökade Stockholms kommun med 3 200 personer, vilket kan jämföras med 4 600 personer 2001. Huvudstadskommunen förlorade 3 709 personer till andra kommuner i länet.

Stockholm tappar

Den negativa utvecklingen kan sannolikt förklaras av bland annat nedgången inom IT-sektorn och bostadssituationen i Stockholm.

- Stockholm tappar mot det egna länet, men vinner lite från övriga Sverige och från utlandet, sammanfattar Annika Klintefelt.

Bland de övriga storstadskommunerna ökade Göteborg mest med 3 654 personer. Malmö ökade med 3 084, många av dem sannolikt danskar. 2002 flyttade 2 542 personer från Danmark till Skåne, en ökning med 693 jämfört med året innan.

Den procentuellt största ökningen står Stenungsunds kommun för som ökade med 580 personer eller 2,7 procent.

De stora förlorarna bland kommunerna är Örnsköldsvik som tappade 317 invånare, Kiruna som förlorade 294 och Strömsund som minskade med 272 invånare.

Statistiken från SCB visar också att äktenskapen ökar. 38 012 par gifte sig förra året, medan 21 322 tog ut skilsmässa.

fakta/befolkningsförändringar

Folkmängden vid årsskiftet i Sveriges kommuner

Björn Ewenfeldt/TT