”Sekretessbelagda uppgifter avslöjade”

Schyman missnöjd med läckor om utredningen om skattebrott

NYHETER

Förra vänsterledaren Gudrun Schyman är inte förvånad över att hennes deklarationsavdrag nu är föremål för en förundersökning.

- Det är först den som ska komma fram till om det över huvud taget begåtts något brott, säger hon.

- Det finns anledning att anta att skattebrott har begåtts, säger Gösta Ivarsson, chef på Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Malmö.

Samtidigt upprörs Schyman över att myndighetspersoner talat ”i strid mot sekretesslagen”.

Brottsmisstankarna gäller Gudrun Schymans deklaration för inkomståret 2001. Hon gjorde då avdrag på 120 000 kronor som underkändes av skattemyndigheten.

Om Schyman åtalas för brott - och det anses uppsåtligt - riskerar hon fängelse i upp till två år. Om hon anses ha slarvat kan det bli åtal för vårdslös skatteuppgift där straffet är böter eller fängelse upp till ett år.

Men skattemyndigheterna ska också granska Gudrun Schymans deklarationer för åren 1997-2000, påpekar Sydsvenska Dagbladet. Kommer det då fram fler felaktigheter blir det ytterligare en belastning för den före detta vänsterledaren.

Mer material

Gösta Ivarsson kan inte säga när ett beslut i åtalsfrågan kan fattas. Myndigheten har bett skattemyndigheterna om mer material.

Gudrun Schyman, som hela tiden förnekat att hon medvetet gjort något oriktigt, säger att hon väntade sig en förundersökning.

- Det är först den som ska komma fram till om det över huvud taget begåtts något brott.

TT: Det avgörandet kan ju också omfatta vad som kommer fram om tidigare deklarationer?

- Den saken, och hur myndigheterna fungerar och samarbetar med varann, har jag inte kunskap om. Men framför allt är det något jag kommer att dryfta med dem och inte med medierna.

TT: Kan du ha begått misstag även tidigare?

- Det är just sådana frågor som jag ska reda ut med skattemyndigheten.

Kan åka ur riksdagen

Om Gudrun Schyman fälls för skattebrott riskerar hon också att förlora sin plats i riksdagen. En domstol kan skilja en ledamot från riksdagen om denne ''genom brott visat sig uppenbart olämplig för uppdraget''. I modern tid har moderaten Stig Bertilsson fått lämna riksdagen efter det att han fällts för grovt bedrägeri och en annan moderat, Jerry Martinger, sedan han dömts för sexuellt ofredande.

Schyman vill inte diskutera ens möjligheterna av några sådana konsekvenser.

- Jag är över huvud taget inte i den situationen att jag har anledning att spekulera. Det är väldigt hypotetiska frågor. Jag tycker bara det är bra att de myndigheter och instanser som har kompetensen avgör de här frågorna.

Sekretessbrott?

Däremot är Gudrun Schyman irriterad på att myndigheterna hellre tycks vilja diskutera hennes situation med nyhetsmedier än med henne själv. Hon anser, utan att precisera närmare, att somliga befattningshavare gått för långt och avslöjat sekretessbelagda uppgifter.

- Myndighetspersoner har talat mer än vad reglementet tillåter, i strid mot sekretesslagen, säger hon.

TT: Kommer du att göra någon anmälan om det?

- Jag ska diskutera den saken med dem som kan det. Det har begåtts fel från olika håll och personer har uttalat sig på sådant sätt som de rätteligen inte borde ha gjort.

Läs också:

Thomas Hamberg/TT , aftonbladet.se