"Ingvar Carlssons rapport full med felaktigheter"

NYHETER

Håkan Jaldung uppger nu att flera skrönor förvandlats till sanning i Ingvar Carlssons rapport om händelserna i Göteborg.

Enligt rapporten ska Jal-dung ha kommit på kollisionskurs med Rikspolisstyrelsen redan 1999 då han skulle leda en gemensam arbetsgrupp. Håkan Jaldung anklagas för att ha velat sköta allt själv utan inblandning.

- Det är fantastiska skrönor som lägre tjänstemän inom Rikspolisstyrelsen har tagit upp. Jag och tre tjänstemän från Rikspolisstyrelsen har gjort en bedömning av situationen. Och samtliga har skrivit på dokumentet som vi kom fram till.

Ett annat påstående är att rikskriminalchefen Lars Nylén skulle förvägrats att få träffa länspolismästaren Ann-Charlotte Norrås.

- Nylén kom till Göteborg oanmäld när han var på väg till Oslo. Länspolismästaren var upptagen så chefen för länskriminalpolisen, Lasse Berg, fick möta Nylén.

Håkan Jaldung är öppet kritisk mot rapporten:

- Den är fylld av felaktigheter och spekulationer. Det är en politisk rapport.

Anders Johansson