Miljöexpert läxas upp för sin sopmoral

Naturvårds- verkets nye chef: Återvinning gynnar miljön

1 av 2 | Foto: lotte fernvall
Valfrid Paulsson, tidigare generaldirektör på Naturvårdsverket, sorterar bara miljöfarligt material – allt annat borde brännas tycker han.
NYHETER

Nu bråkar experterna om dina glasburkar och mjölkkartonger.

Naturvårdsverket slår tillbaka mot sin pensionerade generaldirektör Valfrid Paulsson - som hävdar att förbränning är bättre än sopsortering.

- Återvinning gynnar miljön, säger Erik Westin, expert på avfallshantering.

Vi producerar nästan fyra miljoner ton avfall varje år.

Men experterna är oense om vart sopberget ska ta vägen.

Valfrid Paulsson - generaldirektör vid Naturvårdsverket mellan 1967 och 1991 - ger sig nu in i debatten.

Förlegad tanke

Han hävdar att målet att återvinna stora delar av hushållsavfallet bygger på en förlegad tanke.

- Tekniken för att bränna sopor har gått framåt så mycket att det är bättre från miljösynpunkt, säger Valfrid Paulsson.

Han anser att förbränning gynnar både miljön och ekonomin i samhället.

- Energiinnehållet kan användas till elkraft och fjärrvärme, säger han.

Gynnar visst miljön

Men Naturvårdsverket står fast vid att återvinning av hushållssoporna gynnar miljön genom lägre energiförbrukning och mindre materialåtgång.

- Valfrid Paulsson är en privatperson som får säga vad han vill. Men vi har ingen anledning att ändra vårt synsätt, säger Johan Axell, informationsdirektör vid Naturvårdsverket.

Är lönsamt

Erik Westin, avdelningsdirektör och expert på avfallshantering vid myndigheten, tillbakavisar påståendet att sopsorteringen är samhällsekonomiskt olönsam.

- Det beror på hur man räknar. Om man inte ser hushållens frivilliga sortering som en kostnad ger återvinningen en samhällsekonomisk vinst, säger han.

Sortering - ja eller nej

Hit går dina sopor

TIDIGARE ARTIKLAR:

Johan Edgar