Europas kaos krossar supermaktsdrömmen

Oenigheten gynnar Saddam

NYHETER

De som drömmer om Europa som supermakt får fortsätta att drömma.

Tacksamma före detta öststater står mot irriterade och opinionskänsliga västländer i Irakfrågan.

Ett snabbinkallat toppmöte lär inte ändra på det.

MARSCH FÖR FRED Tyska demonstranter protesterar mot USA:s och Storbritanniens hårda linje mot Irak. Ju närmare ett krig mot Irak kommer, desto större blir förvirringen i Europa. I sak är splittringen inget nytt, skillnaden är att den är så djup och offentlig. George W Bush angrep i går Frankrike, Tyskland och Belgien för deras veto i Nato som stoppar krigsplaneringen. Bush hävdar att det skadar försvarsalliansen.

Ju närmare kriget kommer, desto större blir kaoset och förvirringen i Europa. De olika lägren lägger fram egna initiativ utan att ens konsultera varandra.

De minns järnhanden

Tysklands, Frankrikes och Rysslands fredsinitiativ igår spär på skyttegravsmentaliteten. Liksom Belgiens, Tysklands och Frankrikes veto i Nato för att stoppa krigsplaneringen.

För två veckor sedan var det åtta länders brev till stöd för USA som rörde upp känslorna. EU:s ordförandeland Grekland informerades inte ens i förväg om brevet.

I sak är det inget nytt. Det senaste decenniets internationella kriser har blottlagt EU:s oförmåga att enas om en gemensam linje.

Skillnaden den här gången är att splittringen är så djup och så offentlig.

I de forna öststaterna finns Sovjetunionens järnhand i färskt minne. USA ses här som den yttersta garanten för att inte ännu en gång hamna bakom en järnridå. Öststaterna är helnöjda med att de fått komma med i Nato eller hoppas på att släppas in i nästa omgång. Det finns en tacksamhetsskuld till USA.

Saddam vid sidlinjen

Splittringen i västra Europa har andra orsaker.

S I vilken utsträckning regeringarna ängsligt sneglar på starka hemma-

opinioner mot krig.

SSynen på Saddams farlighet. Utgör Saddam ett sådant hot att ett omedelbart krig måste till? Eller går det att låta vapeninspektörerna jobba klart?

S Graden av irritation över USA:s otålighet och inställning att Europa ska ställa upp utan att käfta emot. Inte lätt att svälja för länder som Frankrike.

Nu har Grekland kallat till toppmöte i Bryssel på måndag. Men mötet andas panik. Risken är att det blir ännu en uppvisning i europeisk

oenighet.

Vid sidlinjen står en förmodligen inte helt missnöjd Saddam Hussein och tittar på.

Wolfgang Hansson