Washington presenterar plan för Irak efter kriget

NYHETER

WASHINGTON

Bushadministrationen informerade på tisdagen senaten om planerna för Irak efter kriget och lade fram ett program i tre delar. Första punkten är att ta kontroll över oljan, uppgav Congressional Quarterly Daily News.

Medlemmar från båda partierna i senatens utrikesutskott kritiserade administrationen för brist på närmare detaljer om transporter, underhåll och kostnader.

- Det vi fått höra är inte bra nog, sade republikanen Richard Lugar, enligt tidningen som bevakar regering och parlament.

De tre faserna i Irak efter Saddam Hussein beskrevs som "stabilisering", som innefattar kontroll över oljefälten, "övergång" från militär ockupation till civilt styre och "omvandling" till en grundlagsenlig regering och ledning.

Marc Grossman, från utrikesdepartementets politiska avdelning, och Douglas Feith, vid försvarsdepartementet, sade att det rådde stor osäkerhet om hur lång tid de tre stegen kan ta.

Grossman föreslog två år, vilket stämmer med regeringens tidigare uppskattningar att en militär ockupation, liknande den i Europa och Japan efter andra världskriget, tar omkring 18 månader.

Senatorerna konstaterade att det fanns mycket få detaljer om politisk och ekonomisk återuppbyggnad, fullständig nedrustning av massförstörelsevapen och uppbyggnad av ett nytt försvarssystem.

Tanken att allt detta ska uträttas på ett par år verkar oerhört naiv, sade senator Christopher Dodd.

Andra senatorer uttryckte oro för motståndet bland irakierna.

- Vi ber till Gud att de lägger ner sina gevär och att vi alla sjunger Kumbaya tillsammans, sade den demokratiska senatorn Barbara Boxer.

- Men hur kommer de i verkligheten att se oss?

TT-DPA