FMV gav kriminella uppdrag att stjäla rysk flygradar

Efter Aftonbladets avlöjande – nu ska KU utreda vad regeringen visste

NYHETER

MALMÖ

Nu tvingas regeringen lägga alla korten på bordet när det gäller industrispionaget i Ryssland.

Konstitutionsutskottet kräver svar på om regeringen godkände köpet av en stulen rysk flygjaktradar.

Aftonbladets avslöjande att Försvarets Materielverk FMV gett kriminella agenter i uppdrag att skaffa "icke exportversionen" av en rysk flygjaktradar tas nu upp på högsta nivå.

- Det är bra att KU agerar. Det är viktigt att man går till botten med affären, säger riksdagsmannen Lars Ångström (mp).

Agenterna Claes Ebbe Alwén och Roberth Winton, som agerade under täckmantel i företaget Exico AB i Malmö, har själva berättat att de kom över utrustningen med mutor, pengar till ryska maffian och stöld.

Båda agenterna har dömts för vanlig brottslighet. Alwén för bokföringsbrott och Winton för narkotika- och dopningsbrott.

Visste regeringen?

KU vill veta om regeringen var medveten om FMV:s kontakter med kriminella agenter och om den sanktionerade att man köpte stöldgods i Ryssland.

Dessutom kräver KU svar på om regeringen känt till att Institutionen för strategiska produkter, ISP, underlättat den ene agentens verksamhet genom att skriva ut falska tillstånd att tillverka krigsmateriel.

- Nu väntar vi med spänning på regeringens svar till KU. Minsta tveksamhet eller oklarhet i svaren kan leda till att ansvariga ministrar blir förhörda, säger Lars Ångström.

Lars Ångström har krävt att KU utreder vilken roll de tre tidigare försvarsministrarna Anders Björck, Thage G Peterson och Björn von Sydow haft i industrispionaget.

Per-Ola Ohlsson, Per Lindelöw