Ja till tunnelbygget genom Hallandsåsen

Miljödomstolen gav klartecken till fortsatt bygge

NYHETER

BÅSTAD

Kraftig dränering under kort tid är bättre än mer långvarig sänkning av grundvattnet. Den principen har varit vägledande när miljödomstolen i Växjö på fredagen gav klartecken för det fortsatta bygget av järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen.

  Den enhälliga domen går så gott som helt på Banverkets linje och tillåter att vattenuttaget trefaldigas, från den tidigare gränsen 33 liter per sekund till 100 liter.

  I vissa avseenden går domen till och med längre än vad Banverket begärt, enligt den tolkning som projektets miljöcontroller Björn Gillberg gör. Värdet 100 liter är nämligen månadsmedelvärde, tillfälligt tillåts utsläpp av upp till 400 liter per sekund.

  - Då kan man brassa på rätt bra, säger Gillberg till TT.

  Banverket ska trygga vattenförsörjningen till fastigheter i området och leda vatten till miljökänsliga områden som våtmarker och vattendrag. Domen är förenad med ett verkställighetsförordnande, som tillåter att arbetena får starta även om domen överklagas.

Bäst att borra

  Miljödomstolen anser också att det är bäst för miljön om arbetet görs med tunnelborrmaskin i stället för att spränga sig fram genom berget. Även det är i linje med vad Banverket vill.

  - Jag är helt nöjd med beslutet, säger projektchefen Christer Möller.

  Mindre tillfreds är förstås de markägare och miljövänner på Hallandsåsen som befarar att den kraftiga grundvattensänkningen ska leda till mycket större miljöskador än de som Banverket redovisat. Juristen Göran Thoresson företräder ägarna till ett 30-tal jordbruksfastigheter.

  - Mina huvudmän befarar skador på både odlingslandskapet och naturen i övrigt, säger han.

  Thoresson har ännu inte tagit ställning till om han ska råda sina klienter att överklaga.

Endast bygglov saknas

  Advokat Nils Rinander, som företräder en grupp mycket tunnelkritiska ortsbor, talade däremot redan på fredagen om att gå till Miljööverdomstolen för att överklaga och få verkställighetsförordnandet upphävt.

  - Mina sakägares tilltro till Banverket är nog sådan att de vill gå så långt som möjligt, säger han och påminner om att Banverket kraftigt överskred det tidigare tillståndet på 33 liter per sekund.

  Efter fredagens miljödom återstår bara ett bygglov från Båstads kommun innan tunnelbygget kan återupptas. Men en tunnelborrmaskin måste byggas på plats och kan vara igång tidigast 2005. Då kan de återstående tunnelarbetena bli klara 2011 till en beräknad kostnad av 4,5 miljarder kronor.

  Projektchefen Christer Möller utesluter inte nya negativa överraskningar vid det fortsatta bygget, men tror inte på fler miljöskandaler som den som stoppade arbetena hösten 1997. Helt säker på att det till sist verkligen blir två tunnlar genom åsen är han inte.

  - När det gäller så här stora och komplicerade projekt ska man inte vara för kaxig, säger han.

Bakgrund: Den svåra vägen genom Hallandsåsen

TT