Inga förbjudna vapen funna i Irak

Blix talade inför FN:s säkerhetsråd

Foto: Reuters
FN:s säkerhetsråd
NYHETER

Situationen har förbättrats, sa Blix idag inför FN:s säkerhetsråd. Inspektörerna har fått tillgång till de platser de vill.

Inspektörerna har inte funnit några bevis för att Irak har massförstörelsevapen men kan inte heller utesluta att så är fallet.

Foto: AP
Blix på väg in för att tala inför FN:s säkerhetsråd.

- Mer än 400 inspektioner på 300 platser har genomförts. Besöken gjordes utan förvarning och inspektörerna fick nästan alltid tillgång till platserna. Det har inte funnits tecken på att myndigheterna känt till att inspektionerna varit på väg, sade Blix.

-Irak har i princip samarbetat enligt överens-kommelsen och inspektörerna har givits tillgång till såväl presidentpalats som privata bostäder, sade Blix.

Men det finns fortfarande saker som Irak inte har redogjort för till fullo. Blix nämnde mjältbrand, giftet VX och robotar med för lång räckvidd.

Den irakiska al-Samoud-roboten har en räckvidd som överstiger den av FN tillåtna, deklarerade han.

Blix var heller inte helt nöjd med hur intervjuerna med forskare gått till hittills. I synnerhet betonade han att intervjuer måste kunna genomföras utan att företrädare för den irakiska regeringen är närvarande.

Blix kommenterade flera av de bevis som lagts fram från amerikanskt håll, bland annat satellitbilder som antyder att Irak låter flytta misstänkt materiel i landet. Han konstaterade att det finns reservationer att göra i en del fall.

-Konventionella vapen flyttas runt i landet - men det är inte säkert att det har med massförstörelsevapen att göra, sade Blix.

Johan Bratt, TT