"Rapporten försätter USA i en besvärlig sits"

Anders Hellner kommmenterar rapporten

NYHETER

- Hans Blix redovisade inga "smoking guns". Det försätter USA och Storbritannien i en besvärlig sits.

Det säger Anders Hellner vid Utrikespolitiska institutet i en första kommentar till vapeninspektörernas rapport.

- Det Hans Blix hade att redovisa - några missiler med för lång räckvidd och fabriker som skulle kunna tillverka förbjudna ämnen - räcker inte för att säkerhetsrådet ska anta en resolution om krig mot Irak.

- Frankrike, Ryssland och Kina kommer knappast skriva på en sådan resolution. Vapeninspektörerna har för starka argument att få fortsätta sin verksamhet.

Enligt Hellner innebär rapporten till att börja med en fördröjning.

- Vad Blix faktiskt gjorde var att be om mer tid och utökade resurser att fortsätta inspektionerna, fortsätter Anders Hellner.

- Rapporten ger stöd till de länder som i likhet med Sverige vill ge inspektörerna mer tid.

Rickard Westman