Världens ledare om den närmaste framtiden

NYHETER

Colin Powell, USA:

Vad vi behöver är inte mer inspektioner, vad vi behöver är omedelbart aktivt och fullständigt samarbete från Iraks sida. Vad vi behöver är att Irak avrustar.

Joschka Fischer, Tyskland:

Vi måste uttömma alla andra vägar först. Vi hoppas att en väpnad insats kan undvikas och att Irak nedrustar.

Dominique de Villepin, Frankrike:

Att använda militär kraft mot Irak är inte motiverat i dag, det finns ett alternativ till krig och det är att avväpna Irak med hjälp av inspektioner.

Igor Ivanov, Ryssland:

Vapeninspektörerna måste få fortsätta med sina inspektioner.

Jack Straw, Storbritannien:

Jag tror fortfarande att en fredlig lösning på krisen är möjlig, men det kräver att Saddam Hussein förändras dramatiskt och omedelbart.

Farouq al-Shara, Syrien:

Inspektionerna visar allt bättre resultat, dialog och samarbete. Säkerhetsrådet måste fortsätta stödja inspektörerna och ge tid.

Mohammad al-Douri, Irak:

Slutsatsen är att det USA påstår inte är sant, och att det som är sant är att Irak inte har

några massförstörelsevapen.

Tang Jiaxuan, Kina:

Processen med inspektioner fungerar och de bör ges den tid de behöver.

Aftonbladet