Elektromagnetiska fält kan ge Alzheimers

Lokförare, svetsare och restauranganställda i farozonen

NYHETER

Anställda inom elindustrin, lokförare, svetsare och restaurangpersonal.

Alla arbetar de nära elektromagnetiska fält – och löper en större risk att utveckla Alzheimers sjukdom.

Det visar en opublicerad studie från Karolinska institutet som Dagens Medicin tagit del av. Studien granskar kopplingen mellan exponering för elektromagnetiska fält i yrkeslivet och demenssjukdomar.

Det har länge missänkts att den som under lång tid utsätts för lågfrekventa elektromagnetiska fält – som exempelvis finns runt elektriska motorer och elektronisk utrustning – i större utsträckning riskerar att drabbas av en demenssjukdom. Den nu genomförda studien är den första som visar att så faktiskt kan vara fallet.

– Det här är kontroversiella resultat, eftersom tidigare studier visar en väldigt osäker bild av kopplingen mellan elektromagnetiska fält och demenssjukdom. Sambandet går alltså inte att slå fast med de kunskaper som finns i dag. Under det närmaste halvåret kommer dock flera studier, bland annat två svenska, som möjligen kommer att få bilden att klarna, säger Maria Feychting, epidemiolog vid institutionen för miljömedicin Karolinska institutet, till Dagens Medicin.

Studien – som genomförts på 931 personer över 75 år, utan någon känd demenssjukdom – visar att de män som utsatts för mest elektromagnetiska fält löpte en 2,4 gånger ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom och en 1,8 gånger ökad risk för demenssjukdomar i allmänhet.

Enligt Dagens Medicin är det främst personer inom elindustrin som löper hög risk att utsättas för elektromagnetiska fält. Men även lokförare, svetsare och anställda på storkök och restauranger kan utsättas för höga magnetfält. I hemmet eller på kontoret är risken dock låg.

Mattias Lundell