"Grödingebanan är en dödsfälla"

Farligast i Sverige - saknar flyktvägar

NYHETER

Här är Sveriges farligaste tunnelsystem.

Grödingebanan togs i drift - trots att det inte finns några utrymningsvägar.

- Den är en dödsfälla, säger Omar Harrami, tunnelsäkerhetsexpert vid Räddningsverket.

Foto: PRESSENS BILD
varken brandgaser eller människor kommer ut När Grödingebanan var klar medgav Länsstyrelsen att säkerheten inte var den bästa, men det fanns inga pengar att bygga utrymningsvägar för.

Tusentals resenärer passerar Grödingebanans system av spår och tunnlar varje dag.

Banan, som togs i drift 1995, ligger utanför Stockholm och används för tågtrafiken söderut i landet.

Redan innan banan togs i drift varnade Räddningsverket för att en brand i tunnlarna kan medföra katastrof.

Hade inte råd med säkerhet

- Den längsta av tunnlarna är 1,8 kilometer lång och har inte en enda väg ut. Sannolikheten för en brand är liten, men det går illa om det inträffar, säger Omar Harrami.

Länsstyrelsen medgav att säkerheten inte var den bästa, men eftersom banan redan stod klar fanns inte ekonomiska möjligheter att bygga till utrymningsvägar.

Räddningstjänsten i Botkyrka, som protesterat mot Grödingebanan sedan Banverket fick bygglov i början av 90-talet, menar att de inte klarar en tunnelbrand där.

"Folk kan bli instängda"

- Utan utrymningsvägar eller ventilation som transporterar bort brandgaser, står vi inför risken att folk blir instängda i tunneln. Då är det vårt ansvar att tala om att vi inte klarar ett scenario med brand inne i tunnlarna. Det är en risk som samhället får leva med, säger Hans Andersson, räddningschef i Botkyrka till Räddningsverkets tidning Sirenen.

Omar Harrami menar att mycket kan göras för att förbättra säkerheten i Sveriges väg- och järnvägstunnlar.

- Det är viktigt att jobba bort anledningen till bränder, exempelvis kollisioner mellan fordon, säger han.

Andra åtgärder är bättre tekniska system som snabbt stänger infartsvägar vid brand och att bättre förbereda tågresenärer och bilister mentalt på att en olycka kan inträffa.

Läs också:

AFTONBLADET IGÅR:

Johan Edgar