”Mindre saltad mat skulle rädda 10000”

– och antalet patienter med högt blodtryck halveras, enligt professor

NYHETER

GÖTEBORG

Om livsmedelsindustrin saltade sina matvaror hälften så mycket som nu skulle antalet patienter med högt blodtryck också halveras.

Varje år skulle då 10 000 liv sparas i Sverige.

De åsikterna står professor emeritus Mattias Aurell för.

Att salta eller inte salta.

Den omdiskuterade frågan lockade fullt hus vid en debatt på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på onsdagen. Ämnet var saltets betydelse för folkhälsan och Mattias Aurell deltog. Alla deltagare tycktes dock vara eniga om att salthalten bör anges på livsmedelsförpackningarna.

Mattias Aurell drog i gång saltdebatten med artiklar i Läkartidningen och Dagens Nyheter i december, när han hävdade att svenskarna är saltförgiftade eftersom vi äter fem-sex gånger mer än dagsbehovet.

Under debatten på Sahlgrenska var professor emeritus Björn Folkow främste opponent. Hans resonemang gick ut på att sambandet mellan salt och högt blodtryck inte är lika styrkt som Aurell gjort gällande. Studier om hur psykisk stress påverkar blodtrycket har gett större utslag.

- Jag är inte motståndare till att psykisk stress skulle orsaka hypertoni (högt blodtryck). Frågan är h u r psykisk stress orsakar hypertoni. Jag menar att det går via koksaltskänsligheten i njuren, säger Aurell till TT.

Färre dödsfall

Aurell förklarar det med att när koksaltskänsligheten förändras ackumuleras salt i kroppen och tvingar organismen att höja blodtrycket för att bli av med saltet.

Uppskattningen av hur många liv som skulle kunna räddas om livsmedelsindustrin minskar på saltet från 80 till 40 ton om dagen bygger på att resultat från Finland översätts till svenska förhållanden.

- I Finland har saltintaget sjunkit med 30 procent under de senaste tio åren och antalet slaganfall med 60 procent, säger Aurell.

- Översatt till svenska förhållanden skulle det innebära att antalet patienter som behandlas för högt blodtryck halverades och att dödsfall i stroke och hjärtinfarkt minskade med åtminstone 10 000 individer per år.

Aurell hävdar att saltintaget uppgår till mellan 12 och 15 gram per dygn i Sverige, medan Livsmedelsverket uppskattar intaget till mellan 9 och 10 gram. Beräkningarna är gamla och Aurell vill därför starta en ny studie.

Saltaptit

Björn Folkow framhöll under onsdagens debatt att kroppen har en naturlig nivå för saltintag som det kan vara svårt att underskrida.

- Vi är alla utrustade med en saltaptit som var nödvändig när vi utvecklades i regnskogar och Afrikas ökenområden och skulle spåra upp salt för att överleva, säger Aurell.

Men eftersom livsmedelsindustrin står för två tredjedelar av det salt som konsumeras är det bara den återstående tredjedelen som den enskilde kan påverka.

- Att salta på maten innan man har smakat på den är en förkastlig sed, säger Aurell.

Han tillägger att mineralsalt, där koksalthalten spätts ut, är att föredra eftersom det också innehåller kaliumsalt.

Benny Öinert/TT