Klassens ljus ska få lysa

NYHETER

MALMÖ

Den jämlika skolan är på väg att läggas i malpåse.

Regeringen satsar extra på de bästa eleverna för att de snabbare ska kunna gå igenom skolan.

Kursändringen välkomnas av många av Sveriges skarpaste hjärnor.

Regeringen har anslagit två miljoner till forskning om hur pedagogiken ska förändras för de elever som är högpresterande.

Luleå tekniska universitet och Växjö universitet har fått uppdraget att utveckla pedagogiken under en treårsperiod.

Där ska blivande lärare under sitt tredje utbildningsår få lära sig hur de identifierar högpresterande elever och hur dessa ska stimuleras att prestera ännu mer.

Pensionerade pedagogikprofessorn Åke W Edfeldt ligger bakom kursändringen och har fått utbildningsminister Thomas Östros att nappa på förslagen.

Han förnekar att det finns risk för elittänkande - att agnarna sållas från vetet.

Läsa på högre nivå

- Det ska inte bli några elitskolor. De högpresterande eleverna ska gå kvar i sina vanliga klasser, men liksom för elever som behöver extra stöd ska de kunna läsa vidare i sin egen takt.

- En elev som är jätteduktig i till exempel matematik i grundskolan ska få läsa in gymnasiets kurs. En gymnasieelev kan läsa på universitetsnivå och få akademiska poäng, säger Åke W Edfeldt.

Enligt honom kan extremt duktiga elever bli ett problem i skolan om de inte får tillräcklig stimulans.

- En del blir fullständiga pesthärdar. De blir utagerande och är bra på att ställa till elände.

På Farsta gymnasium i Stockholm pågår en försöksverksamhet där elever i årskurs nio får läsa matematik och engelska på gymnasienivå.

Både elever och lärare är nöjda.

- Det har haft den effekten att lärarna får mer tid över till de elever som behöver extra hjälp för att klara undervisningen, säger Åke W Edfeldt.

Per-Ola Ohlsson